Till startsida
Webbkarta

Svenska språket

Börja i Runsvenskan, våra äldsta skriftliga belägg ristade i sten, och ta dig genom hela språkhistorien till Miljonsvenskan – den svenska som idag talas av tusentals invånare i Sverige. Hur skiljer den sig från ”vanlig” svenska?

Kanske är det just den ”gamla vanliga” svenskan som intresserar dig? Då har vi Svenska språket grundkurs – Varför talar vi som vi gör och varför skriver vi inte likadant som vi talar? Svenskan är inte så given som du tror!

I ämnet Svenska som andraspråk lär du dig hur språket ter sig för den som inte har svenska som modersmål.

Har du behörighet i svenska men vill fördjupa dina kunskaper väljer du Svenska för studenter med annat modersmål.

Kalender

Fler händelser i kalendern

Seminarier

Forskarseminarier

Vårt seminarieprogram

Till studentportalen

E-tjänster, information och service för studenter vid Göteborgs universitet.

Grammatikfestivalen

Grammatikfestival 2015

Den 20 mars 2015 på Humanisten. Läs festivalprogrammet nu. Välkommen!