Till startsida
Webbkarta

Svenska språket

Börja i Runsvenskan, våra äldsta skriftliga belägg ristade i sten, och ta dig genom hela språkhistorien till Miljonsvenskan – den svenska som idag talas av tusentals invånare i Sverige. Hur skiljer den sig från ”vanlig” svenska?

Kanske är det just den ”gamla vanliga” svenskan som intresserar dig? Då har vi Svenska språket grundkurs – Varför talar vi som vi gör och varför skriver vi inte likadant som vi talar? Svenskan är inte så given som du tror!

I ämnet Svenska som andraspråk lär du dig hur språket ter sig för den som inte har svenska som modersmål.

Har du behörighet i svenska men vill fördjupa dina kunskaper väljer du Svenska för studenter med annat modersmål.

Konferens om flerspråkighet


Flerspråkighet i Forskning, Samhälle och Utbildning (FFSU).

Obs! Anmälningstiden är förlängd till den 31 januari 2015.

Seminarier

Forskarseminarier

Vårt seminarieprogram

Till studentportalen

E-tjänster, information och service för studenter vid Göteborgs universitet.

Drop-in på Universitetsbiblioteket

Information om talböcker och stödprogram för dig med behov av lässtöd.