Till startsida
Webbkarta

Svenska språket

Börja i Runsvenskan, våra äldsta skriftliga belägg ristade i sten, och ta dig genom hela språkhistorien till Miljonsvenskan – den svenska som idag talas av tusentals invånare i Sverige. Hur skiljer den sig från ”vanlig” svenska?

Kanske är det just den ”gamla vanliga” svenskan som intresserar dig? Då har vi Svenska språket grundkurs – Varför talar vi som vi gör och varför skriver vi inte likadant som vi talar? Svenskan är inte så given som du tror!

I ämnet Svenska som andraspråk lär du dig hur språket ter sig för den som inte har svenska som modersmål.

Har du behörighet i svenska men vill fördjupa dina kunskaper väljer du Svenska för studenter med annat modersmål.


Är du intresserad av att läsa någon av våra kurser?

Information om kursstart och anmälningskoder hittar du i kurskatalogen. Kurserna söker du senast den 15 oktober via www.antagning.se.

Kalender

Fler händelser i kalendern

Seminarier

Forskarseminarier

Vårt seminarieprogram

Student

Student vid institutionen

Här finns information för dig som är student eller blivande student vid institutionen.

Inför höstterminen

Inför höstterminen 2014

För dig som har sökt en kurs eller ett program vid institutionen i höst.

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta