Till startsida
Webbkarta

Svenska språket

Börja i Runsvenskan, våra äldsta skriftliga belägg ristade i sten, och ta dig genom hela språkhistorien till Miljonsvenskan – den svenska som idag talas av tusentals invånare i Sverige. Hur skiljer den sig från ”vanlig” svenska?

Kanske är det just den ”gamla vanliga” svenskan som intresserar dig? Då har vi Svenska språket grundkurs – Varför talar vi som vi gör och varför skriver vi inte likadant som vi talar? Svenskan är inte så given som du tror!

I ämnet Svenska som andraspråk lär du dig hur språket ter sig för den som inte har svenska som modersmål.

Har du behörighet i svenska men vill fördjupa dina kunskaper väljer du Svenska för studenter med annat modersmål.

Nyanländas lärande

Nyanlända i skolan - förutsättningar, lärande och skolframgång.

Kalender

Fler händelser i kalendern

Seminarier

Forskarseminarier

Vårt seminarieprogram VT 2014

Ansökan till forskarutbildning

Vill du bli doktorand?

Ansökan ska vara inlämnad senast 6 maj kl. 24:00.

Sök Språkkonsultprogrammet

Sista ansökningsdag: 15 april

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta