Institutionen för svenska språket - RSS http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=529817&languageId=100000&contentId=-1&fromSiteNodeId=515622 The top 25 events Mötesplats CUL http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124296671 Välkomna till Mötesplats CUL den 24-25 oktober 2017 Den 24-25 oktober arrangeras för tionde året i rad en konferens i anslutning till CUL forskarskola (http://www.cul.gu.se/). I år träffas vi på Sankt Jörgen Park Resort. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-10-24 09:00</startDateTime><endDateTime>2017-10-25 15:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Medarbetarportal Konferens true Tue, 24 Oct 2017 07:00:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70124296671 2017-10-24T07:00:00Z Exclamativity and mirativity: the expressive past tense in Swedish http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136559798 Forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer i samarbete med Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-02 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-02 14:15</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Ingen annan plats! Föreläsning Forskning Språk Seminarium true Thu, 02 Nov 2017 12:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136559798 2017-11-02T12:15:00Z Presentation av forskning och forskningsplaner http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502125 Språkbruksseminarium: Anja Malmberg, Stina Ericsson och Susanna Karlsson presenterar forskning och forskningsplaner. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-03 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-03 15:00</endDateTime></metadata>]]> Medarbetarportal Sprid inom fakulteten Seminarium Humaniora true Fri, 03 Nov 2017 12:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502125 2017-11-03T12:15:00Z LTS-seminariet: framlägg om samtalsanalys och boksamtal http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511906 Johan Revelj, doktorand vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, framlägg om samtalsanalys och boksamtal. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-07 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-07 17:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Högre seminarium Sprid inom fakulteten true Tue, 07 Nov 2017 14:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511906 2017-11-07T14:15:00Z Latinska ordböcker http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136547877 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-08 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-08 12:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Ingen annan plats! true Wed, 08 Nov 2017 09:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136547877 2017-11-08T09:15:00Z The role of word order in the expression of definiteness in Xhosa http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136547429 Forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer i samarbete med Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-09 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-09 14:15</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Forskning Humaniora Språk Ingen annan plats! true Thu, 09 Nov 2017 12:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136547429 2017-11-09T12:15:00Z Språk och vetenskap i Kungliga vetenskapsakademiens handlingar http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136554390 Språkbruksseminarium: Lena Rogström med fler presenterar projekt om språk och vetenskap i Kungliga vetenskapsakademiens handlingar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-10 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-10 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Fri, 10 Nov 2017 12:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136554390 2017-11-10T12:15:00Z Sanna Krafts idéseminarium http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531788 Sanna Kraft presenterar sitt avhandlingsprojekt <em>Säg vad du ska skriva! - Är diktering med taligenkänning användbart om man har stavningssvårigheter?</em> <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-13 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-13 15:00</endDateTime></metadata>]]> Doktorandseminarium Humaniora Ingen annan plats! true Mon, 13 Nov 2017 12:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136531788 2017-11-13T12:15:00Z Inför revideringen av SAOB. Historisk chans att påverka ordbokens framtida utformning http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136558039 Svenska Akademiens ordboksredaktion presenterar tankar kring arbetet med att revidera SAOB. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-11-29 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-11-29 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Wed, 29 Nov 2017 09:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136558039 2017-11-29T09:15:00Z Språk och vetenskap i Kungliga vetenskapsakademiens handlingar http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136554385 Språkbruksseminarium: Lena Rogström med fler presenterar projekt om språk och vetenskap i Kungliga vetenskapsakademiens handlingar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-01 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Ingen annan plats! true Fri, 01 Dec 2017 12:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136554385 2017-12-01T12:15:00Z LTS-seminariet: framlägg om muntligt berättande http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511914 Ola Henricsson, doktorand vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession, framlägg om muntligt berättande. OBS! Tiden! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-05 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-05 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Humaniora true Tue, 05 Dec 2017 12:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511914 2017-12-05T12:15:00Z Metaftonymi i praktiken: vad är en bildlig betydelse i SAOB? http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136547892 <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-06 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-06 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Wed, 06 Dec 2017 09:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136547892 2017-12-06T09:15:00Z Esaias Tegnérs kyrkliga tal. Om arbetet med en vetenskaplig kritisk utgåva. http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136557798 Barbro Wallgren Hemlin presenterar sitt pågående arbete med en ny utgåva av Esaias Tegnérs kyrkliga tal. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-11 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-11 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Ingen annan plats! true Mon, 11 Dec 2017 12:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136557798 2017-12-11T12:15:00Z Om projektet Kommunala textvärldar http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502229 Språkbruksseminarium: Karin Helgesson presenterar planer för projektet Kommunala textvärldar. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-15 13:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-15 15:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Humaniora Medarbetarportal Sprid inom fakulteten true Fri, 15 Dec 2017 12:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502229 2017-12-15T12:15:00Z LTS-seminariet http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511922 Tisdag 19 december: program kommer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-19 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Högre seminarium Humaniora true Tue, 19 Dec 2017 14:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511922 2017-12-19T14:15:00Z Avstämning och planering http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502313 Språkbruksseminarium: Avstämning och planering <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-12 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-12 15:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Sprid inom fakulteten Seminarium Medarbetarportal true Fri, 12 Jan 2018 12:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502313 2018-01-12T12:15:00Z