Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Disputerade vid institutionen

Disputerade vid institutionen för svenska språket.

2017

 • Rydenvald, Marie. Inflätat och överlappande. Flerspråkighet och språkanvändning bland svensktalande ungdomar i Europa.
 • Hult, Ann-Kristin. Ordboksanvändning på nätet. En undersökning av användningen av Lexins svenska lexikon.

2016

 • Horn, Anna Catharina. Lov og tekst i middelalderen. Produksjon og resepsjon av Magnus Lagabøtes landslov.

2015

 • Jansson, Håkan. Purism på glid? Studier i nutida isländskt ordbruk.
 • Blensenius, Kristian. Progressive constructions in Swedish.
 • Rama, Taraka. Studies in computational historical linguistics: Models and analyses.
 • Ribeck, Judy. Steg för steg. Naturvetenskapligt ämnesspråk som räknas.

2014

 • Rosqvist, Bodil. Hårt arbete och sträng vila. Svenska kollokationer i lexikografisk och lexikologisk belysning.
 • Olvegård, Charlotta. "Herravälde. Är det bara killar eller?" Andraspråksläsare möter lärobokstexter i historia för gymnasieskolan.
 • Lagervall, Marika. Modala hjälpverb i språkhistorisk belysning.
 • Eklund, Ann-Marie. The Game of Health Search.

2013

 • Dannélls, Dana. Multilingual text generation from structured formal representations.
 • Sandwall, Karin. Att hantera praktiken – om sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på praktikplatser.
 • Heimann Mühlenbock, Katarina. I see what you mean - Assessing readability for specific target groups.
 • Melkersson, Rickard. Skrifterna från Hoppet. C.H. Braads ostindiska resa 1748-49.
 • Sheikhi, Karin. Vägar till förståelse. Andraspråkstalare i samtal med en studie- och yrkesvägledare.

2012

 • Rydstedt, Rydolf. En matchningsdriven semantisk modell. Mellan ordboken och den interna grammatiken.
 • Grahn, Inga-Lill. Tala om att tänka - om processer och projekt vid användning av orden tänka och tanke i tre samtal.

2011

 • Helgesson, Karin. Platsannonsen i tiden. Den orubricerade platsannonsen 1955-2005.
 • Nordenfors, Mikael. Skriftspråksutveckling i grundskolan.
 • Magnusson, Ulrika. Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metaforer i senare skolår.

2010

 • Bergström, Annika. Temperatur i språk och tanke. En jämförande semantisk studie av svenska temperaturadjektiv.
 • Friberg Heppin, Karin. Resolving Power of Search Keys in MedEval - A Swedish Medical Test Collection with User Groups: Doctors and Patients.
 • Prentice, Julia. På rak sak. Om ordförbindelser och konventionaliserade uttryck bland unga språkbrukare i flerspråkiga miljöer.

2009

 • Larsson, Ida. Participles in Time. The Development of the Perfect Tense in Swedish. 

2008

 • Olsson, Fredrik. Bootstrapping Named Entity Annotation by Means of Active Machine Learning. A method for creating corpora.
 • Øvrelid, Lilja. Argument Differentiation. Soft constraints and data-driven models.

2007

 • Andersson, Peter. Modalitet och förändring. En studie av må och kunna i fornsvenska.
 • Andréasson, Maia. Satsadverbial, ledföljd och informationsdynamik i svenskan.
 • Magnusson, Erik. Gränsöverskridande koordination. Syntaktisk förändring i äldre svenska.
 • Ohlsson, Claes. Folkets fonder? En textvetenskaplig studie av det svenska pensionssparandets domesticering.
 • Tingsell, Sofia. Reflexivt och personligt pronomen. Anaforisk syftning hos ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer.

2006

 • Karlsson, Susanna. Positioneringsfraser i interaktion. Syntax, prosodi och funktion.
 • Lorentzon, Thorwald. Mellan frihet och jämlikhet. Jämförande studier av lexikala förändringar i moderaternas och vänsterpartiets valmanifest 1948-2002.

2005

 • Fröjd, Per. Att läsa och förstå svenska. Läsförmågan hos elever i årskurs 9 i Borås 2000-2002.
 • Nilsson, Jenny. Adverb i interaktion.
 • Otterup, Tore. "Jag känner mej begåvad bara". Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt förortsområde.

2004

 • Fernberg, Magnus. Kåseristil.
 • Grönberg, Anna Gunnarsdotter. Ungdomar och dialekt i Alingsås.
 • Sköldberg, Emma. Korten på bordet. Innehålls- och uttrycksmässig variation hos svenska idiom

2003

 • Johansson Kokkinakis, Sofie. En studie över påverkande faktorer i ordklasstaggning. Baserad på taggning av svensk text med EPOS.
 • Johnson, Rakel. Skrivaren och språket. Skriftspråksbruk, kasus och vokaler i medeltidsbrev på svenska.

2002

 • Holmberg, Per. Emotiv betydelse och evaluering i text.
 • Lyngfelt, Benjamin. Kontroll i svenska. Den optimala tolkningen av infinitivers tankesubjekt.
 • Wirdenäs, Karolina. Ungdomars argumentation. Om argumentationstekniker i gruppsamtal.

2001

 • Nordling Anna, Pa swänsko. Studier i lexikalisk förnyelse hos Peder Månsson.
 • Lindfors Viklund, Maja. Exotismer, romanticismer och vanliga överdrifter. Mönster och metaforer i svensk drogslang
 • Sahlin, Ingrid. Tal och undertexter i textade svenska TV-program. Probleminventering och förslag till en analysmodell.
 • Kokkinakis, Dimitrios. A Framework for the Acquisition of Lexical Knowledge; Description and Applications.

2000

 • Landqvist, Hans. Författningssvenska. Strukturer i nutida svensk lagtext i Sverige och Finland.

 

Lagerkrans
Sidansvarig: Kristina Holmlid|Sidan uppdaterades: 2017-04-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?