Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

TOKIS (Text- och kunskapsutveckling i skolan)

Finansiering: Finansieras av VR 2007-2009
Projektet avslutades 2010

Det forskningsproblem som projektet Textaktiviteter och kunskapsutveckling i skolan, TOKIS, tar sig an rör skolans skrivundervisning. Projektet vill i både teori och praxis utveckla en skrivpedagogik som gör att lärarstudenter och skolelever utvecklar en språklig kompetens som stödjer deras tänkande och handlande i olika situationer.

Skrivpedagogiken innefattar en språklig repertoar, som beskrivs i termer av relationer mellan textaktiviteter och genrer. Textaktiviteter ser vi som allmänna språkliga verksamheter (av typen berätta, beskriva, argumentera) medan genrer är knutna till bestämda sociala syften och situationen (recension, reportage, insändare är typiska genrer).

Ytterligare en teoretisk utgångspunkt är att textaktivteter och genrer kan variera på en skala från mer enkla och mer komplexa, vilket har betydelse för skrivutvecklingen. Utifrån dessa utgångspunkter menar vi att vi får ett principiellt sätt att teoretiskt diskutera skrivande och skrivutveckling, vilket är ett första delmål för projektet.

Ett andra delmål är att undersöka vilken potential arbetet med textaktiviteter har i undervisningssituationer. Det sker genom studier av skrivuppgifter, skrivprocesser och undervisningsupplägg i klassrumspraxis. Utifrån de två delmålen, som om man så vill rör didaktikens vad respektive hur, syntetiseras projektet.

Ytterst är målet att utveckla en teoretisk grundad skrivpedagogik som synliggör en mångfasetterad textkompetens och som har relevans för såväl lärarutbildning som skola. (För hela projektbeskrivningen, se länk nedan.)

Projektbeskrivning


TOKIS är ett samarbete mellan tre lärosäten: Örebro (Per Ledin och Daroon Yassin), Stockholm (Karolina Wirdenäs) och Göteborg (Per Holmberg). På alla orterna har projektet samarbete med verksamma lärare. 

Artiklar

Att arbeta med genrepedagogik
Holmberg, Per 2006. Funktionell grammatik för textarbete i skolan. I: Lindberg, I. & K. Sandwall (red.), Språket och kunskapen – att lära på sitt andraspråk i skola och högskola. Rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober 2005 i Göteborg. (Rapporter om svenska som andraspråk 7.) Göteborg: Institutet för svenska som andraspråk. S. 129-146.

Holmberg, Per 2010. Text, språk och lärande. Introduktion till genrepedagogik. I: Olofsson, Mikael (red.), Genrer och funktionellt språk i teori och praktik. Stockholm: Nationellt centrum för svenska som andraspråk/Stockholms universitets förlag. S.13-27.

Att arbeta med skrivande på olika sätt i skolan
Holmberg, Per 2009. Textsamtal för skrivande. En studie av lärandestöd i två gymnasieklasser. I: Sjätte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Muntlighetens möjligheter – retorik berättande, samtal. Uppsala 27-28 november 2008. (Texter om svenska med didaktisk inriktning.) Uppsala: Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning. S. 59-69.

Holmberg, Per 2010. Genrepedagogik i teori och praktik. Nyretorik och Sydneyskolan i två gymnasielärares klassrum. I: Palm, R. m.fl. (red.) Svenskans beskrivning 30, Stockholm 10-11 oktober 2008. Stockholm: Inst. för nordiska språk. S. 123-132.

Holmberg, Per 2010. Skrivandets genrer. Tankearbete, mötesplatser och verktyg. I: Växtkraft. Svensklärarföreningens årsskrift 2010. Stockholm: Natur & Kultur. S. 56-66.

Holmberg, Per & Karolina Wirdenäs 2010. Skrivpedagogik i praktiken. Textkedjor, textsamtal och texttypologier i tre svensklärares klassrum. Språk och stil, NF 20, 2010. S. 105-131.

Ledin, Per, Per Holmberg, Karolina Wirdenäs & Daroon Yassin 2013. Skrivundervisning bör ha tydliga mål. TOKIS: En skrivpedagogisk modell för textaktiviteter och textsamtal i skolan. I: Resultatdialog 2013. (Vetenskapsrådets rapportserie 4:2013.) Stockholm: Vetenskapsrådet. S. 89-101.

Att skriva argumenterande texter
Holmberg, Per 2010. Digital argumentation. Datorskrivandets transformering av skolans genreskrivande. Utbildning och lärande. Tema: Nya textvärldar i vår tid. 1/2010. S. 32-57.

Holmberg, Per 2012. Skolskrivande, genre och register. En jämförelse mellan två systemisk-funktionella modeller. I: Boeriis, Morten & Thomas Hestbæk Andersen (red.), Nordisk socialsemiotik. Pædagogiske, multimodale og sprogvidenskapelige landvinninger. Odense: Syddansk Universitetsforlag. S. 221–245.

Att skriva förklarande texter
Holmberg, Per 2012. Kontext som aktivitet, situationstyp och praktik. En kritisk analys av kontextbegreppet i systemisk-funktionell teori. I: Språk och stil NF 22:1, 2012:1. S. 67-86.

Holmberg, Per 2013. Att skriva förklarande text. Situationskontexter och språkliga resurser. I: Hållsten, Stina, Hanna Sofia Rehnberg & Daniel Wohjan (red.), Text, kontext och betydelse. Sex nordiska studier i funktionell lingvistik (Text- och samtalsstudier från Södertörns högskola 2). S. 53-72.

Att skriva berättande texter
Holmberg, Per 2014. Genre under förhandling. Gymnasister skriver deckare. I: Boglind, Ann, Per Holmberg & Anna Nordenstam (red.) Mötesplatser. Texter för svenskämnet. Lund: Studentlitteratur. S. 111-130.

Presentationer vid konferenser och seminarier (Per Holmberg)

 • Konferensen Forum för textforskning 1, Örebro universitet 2006: ”Genrer och textaktiviteter i skolans skrivträning” (med Karolina Wirdenäs)
 • Högre seminariet i svenska, Göteborgs universitet 2007: ”Modeller för att analysera textaktiviteter i elevtext” (med Per Ledin)
 • Högre seminariet i svenska, Örebro universitet 2008: ”TOKIS i praktiken. Rapport från ett skrivpedagogiskt forskningsprojekt” (med Karolina Wirdenäs)
 • Skrivforskningskollokviet vid Stockholms universitet 2008: ”Det tvetydiga skolskrivandet. Gymnasister skriver insändare” (med Karolina Wirdenäs)
 • Konferensen Forum för textforskning 3, Göteborgs universitet 2008: ”Populärkulturella vägval. Gymnasister skriver deckare”
 • Nordisk SFL-workshop 4, Helsingfors universitet 2008: ”Text- och kunskapsutveckling i skolan. Förebild, funktion och förankring”
 • Svenskans beskrivning 30, Stockholms universitet 2008: ”Genrepedagogik i teori och praktik”
 • Högre seminariet i svenska, Göteborgs universitet 2008: ”Skrivpedagogiska teorier i lärares undervisning” (med Karolina Wirdenäs)
 • Sjätte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Uppsala universitet 2008: ”Textsamtal för skrivande: förebild, funktion och förankring”
 • Svenska litteratursällskapets seminarium om ungdomsspråk, Helsingfors universitet 2009: ”Gymnasisters text- och samtalsaktiviteter”
 • Aktionsforskningskollegiet vid Inst. för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet 2009-02-25: "TOKIS – ett skrivpedagogiskt aktionsforskningsprojekt” (med Karolina Wirdenäs)
 • Nordisk SFL-workshop 5, Köpenhamns universitet 2009-05-18: ”En kritisk analys av genrebegreppet i Sydneyskolans skrivpedagogik”
 • Skrivforskningskollokviet vid Stockholms universitet 2009-05-27: ”Skrivpedagogik i praktiken. Tre svensklärares klassrum” (med Karolina Wirdenäs)
 • Nasjonalt Senter for Skriveopplæring og Skriveforsk, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Trondheim 2010: ”Text- och kunskapsutveckling i skolan. Organisationen av skrivande i tre lärares klassrum” (med Karolina Wirdenäs)
 • Forum för textforskning 6, Uppsala universitet 2011: ”Genre- och registerbegreppen i textforskning kring skrivande i skolan”
 • Writing Research across Boarders II, George Mason University, Washington 2011: ”Situational contexts and linguistic resources for writing explanation”
 • Nordisk SFL-workshop 7, Södertörns högskola 2011: ”Att skriva förklarande text. Situationskontexter och språkliga resurser”

Presentationer för verksamma lärare (Per Holmberg)

 • Konferensen Språket och kunskapen, Göteborg 2005: ”Funktionell grammatik för skolans textarbete”
 • Konferensen Tvåspråkighet i fokus, Stockholm 2006: ”Genremedveten skrivträning”
 • Studiedag för lärare och elever vid Göteborgs Folkhögskola, Göteborg 2007: ”Grammatik för att tala om texter”
 • Studiedag för Lärare i svenska som andraspråk (LISA), Göteborg 2007: ”Genremedveten skrivträning”
 • Studiedag för gymnasielärare i svenska, Kristianstad 2007: ”Genremedvetens skrivträning”
 • Studiedag för gymnasielärare i svenska, GR-utbildning, Göteborg 2007: ”Genremedveten skrivträning”
 • Konferensen Sfi och sva i utveckling, Natur & kultur, Stockholm 2007: ”Funktionell grammatik för skolans textarbete”
 • Konferensen Språkrum, finska Utbildningsstyrelsen, Helsingfors 2008: ”Skrivpedagogiska riktningar för text- och kunskapsutveckling i skolan”
 • Studiedag för Lärare i svenska som andraspråk (LISA), Göteborg 2009: ”En dag om genrepedagogik för lärare i svenska som andraspråk”
 • Symposium för Nationellt centrum för sfi och svenska som andraspråk, Stockholm 2009-10-02: ”Introduktion till genrepedagogik”

Projektledare

Per Ledin, Örebro universitet

Kontaktperson i Göteborg

Per Holmberg

Kontaktperson i Stockholm

Karolina Wirdenäs

Kontaktinformation

Per Holmberg

Inst. för svenska språket, Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Renströmsgatan 6, rum F331

Telefon:
031-786 4468

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2015-10-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?