Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forum för svenskdidaktisk forskning

Forum för svenskdidaktisk forskning är ett tvärdisciplinärt nätverk för forskare vid Göteborgs universitet med ett gemensamt forskningsintresse för lärares och elevers arbete med litteratur och språk i skolans svenskämnen.

Ett mål för nätverket är att sprida information till forskare, doktorander, lärare och lärarstudenter om pågående svenskdidaktisk forskning. På denna sida finns länkar till aktuella forskningsprojekt och doktorandprojekt med svenskdidaktiska forskningsfrågor samt fritt tillgängliga, forskningsbaserade digitala resurser för verksamma lärare.

För att stimulera till ny forskning över disciplingränserna sprider nätverket information om aktuella seminarier. Läs mer under rubriken Kalender.

Forskningsprojekt

Doktorandprojekt

 • Multimodalitet, texttolkning och bedömning. Om betydelsen av multimodalitet för elever i årskurs 3
  Eva Borgfeldt, institutionen för didaktik och pedagogisk profession (Ämnesdidaktik)
 • Litteraturstudiets legitimeringar. Analys av skrift och bild i fem läromedel i litteratur för gymnasieskolan (Disp. 2015)
  Christoffer Dahl, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap)
 • Studenters akademiska skrivande – resurser och utmaningar
  Camilla Grönvall, institutionen för svenska språket (Nordiska språk)
 • Skriftlig lärarrespons i nätbaserad andraspråksundervisning
  Liivi Jakobson, institutionen för svenska språket (Svenska som andraspråk)
 • Taligenkänning för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter?
  Sanna Kraft, institutionen för svenska språket (Nordiska språk)
 • Flerspråkiga elevers läsförståelse
  Anna Lindholm, institutionen för svenska språket (Nordiska språk)
 • Elevers tolkning av sammansatta svenska ord ur ett första- och ett andraspråksperspektiv
  Lisa Loenheim, institutionen för svenska språket (Nordiska språk)
 • Gymnasieelevers utveckling av svenskt akademiskt skriftspråk
  Elisabeth Ohlson, institutionen för svenska språket (Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap)
 • "Herravälde. Är det bara killar eller?" Andraspråksläsare möter lärobokstexter i historia för gymnasieskolan (Disp. 2014)
  Lotta Olvegård, institutionenför svenska språket (Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap)
 • Steg för steg. Naturvetenskapligt ämnesspråk som räknas (Disp. 2015)
  Judy Ribeck, institutionen för svenska språket (språkvetenskaplig databehandling)
 • Språkbruk bland svensktalande ungdomar i Europa
  Marie Rydenvall, institutionen för svenska språket (Svenska som andraspråk)
 • Äger du en skruvmejsel? En studie av ett läromedel i svenska för gymnasieskolans yrkesinriktade program och dess omarbetning inför Gy 2011
  Katrin Lilja Waltå, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap)
 • Nyanlända elevers möte med svenska skriftspråkspraktiker i skolan
  Anna Winlund, institutionen för svenska språket (svenska som andraspråk)

Resurser för verksamma lärare

 • En svensk akademisk ordlista (AO)
  Ordlista med de ca 650 vanligaste orden i akademiska texter.
 • Konstruktikon
  Databas med beskrivningar av svenska konstruktioner, med bl.a. exempelövningar med inriktning mot främst andraspråksundervisning.
  Kontaktpersoner: Benjamin Lyngfelt, Julia Prentice, institutionen för svenska språket
 • lagrammaire
  Youtubekanal med filmklipp om grammatik.
  Kontaktperson: Maia Andréasson, institutionen för svenska språket
 • Lexin
  Ordlistor på flera språk med information om uttal, ordböjning, ordklass och översättning.
 • Litteraturbanken
  Digital resurs för svensk skönlitteratur
  Kontaktpersoner: Mats Malm, institutionen för litteratur, idéhistoria och religionsvetenskap, Lars Borin, institutionen för svenska språket
 • Läslyftet, Tolka och läsa text i skolans alla ämnen, åk. 1-9 
  Kurs inom skolverkets kompetensutvecklingssatsning "Läslyftet"
  Kontaktpersoner: Anna Lyngfelt, institutionen för didaktik och pedagogisk profession, samt Ann-Christin Randahl och Lotta Olvegård, båda institutionen för svenska språket
 • Språkbanken
  Korpusverktygen LÄRKA (LÄR språket via KorpusAnalys), KORP och KARP.

Aktiva personer inom Forum för svenskdidaktisk forskning

 • Hanne Andersson inst. för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion 
 • Peter Andersson inst. för svenska språket (digital literacies, läs- och skrivutveckling)
 • Maia Andreasson inst. för svenska språket (grammatikdidaktik, det grammatiska metaspråket som resurs i skolans svenskundervisning) 
 • Johan Alfredsson inst. för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion 
 • Jenny Bergenmar inst. för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion 
 • Ann Boglind inst. för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion 
 • Eva Borgfeldt, inst. för didaktik och pedagogisk profession (multimodalitet, bedömning)
 • Christer Ekholm inst. för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion 
 • Kristina Hermanssoninst. för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion 
 • Per Holmberg inst. för svenska språket (elevers texter, elevers skrivande, genrepedagogik)
 • Liivi Jakobson inst. för svenska språket 
 • Sofie Johansson Inst. för svenska språket 
 • Ingrid Lindell inst. för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion (generiska kompetenser i gymnasieskolans litteraturundervisning) 
 • Andreas Nord inst. för svenska språket (läromedelsforskning, högskoledidaktik) 
 • Mikael Nordenfors inst. för svenska språket (elevers texter, elevers skrivande, literacy)
 • Anna Nordenstam inst. för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion (lättläst, läsutveckling, litteraturundervisning, läsning)
 • Lotta Olvegård inst. för svenska språket (genrepedagogik, flerspråkiga elevers läsande, läromedelsforskning)
 • Ann-Christine Randahl inst. för svenska språket (elevers skrivande, kollegialt lärande) 
 • Agneta Rehal Johansson inst. för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion 
 • Judy Ribeck, inst. för svenska språket (läroboksforskning, ämnesspråk, korpusanalys)
 • Marie Rydenvall inst. för svenska språket (flerspråkiga ungdomars språkanvändning, svenskan i utlandet)
 • Åsa Wengelin inst. för svenska språket (elevers skrivande, läs- och skrivsvårigheter, relationen mellan tal och skrift)
 • Olle Widhe inst. för litteraturvetenskap, idéhistoria och religion (läsutveckling, kroppsligt meningsskapande och social motivation)
 • Anna Winlund inst. för svenska språket (svenska som andraspråk, literacy, nyanlända elever)
Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2016-11-03
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?