Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Utbildning

Forskarutbildningen i svenska som andraspråk har en språkvetenskaplig grund. Ämnet är dock mångfasetterat och har en uttalat tvärvetenskaplig karaktär. Forskning inom ämnet kan ha många inriktningar som i olika grad vetter emot andra discipliner. Studiet av utvecklingen och användningen av andraspråket svenska med avseende på olika språkbeskrivningsnivåer hos inlärare med olika karakteristika och under olika betingelser utgör dock kärnan i utbildningen. Följande inriktningar ger en bild av de huvudsakliga aspekter utifrån vilka ämnet kan studeras.

Information om grundutbildningen

Svenskan ur ett andraspråksperspektiv

Inom denna inriktning fokuseras forskningen på analyser av svenskan i ett jämförande perspektiv med avseende på olika språkbeskrivningsnivåer: fonologi, morfologi, syntax, lexikon, semantik, diskurs och pragmatik. Typologiska perspektiv liksom komparativa analyser mellan svenska och tänkbara källspråk är självklara inslag i forskningen inom denna inriktning.

Svenska som andraspråk och andraspråksinlärning

Inom denna inriktning fokuseras psykolingvistiska aspekter på ämnet svenska som andraspråk utifrån olika teorier kring andraspråksinlärning. Här uppmärksammas även biologiska, psykologiska och kognitiva liksom sociala och kulturella aspekter av betydelse för inlärningen i såväl informella som formella kontexter. Analyser av inlärarspråkets utveckling ur olika aspekter utgör en viktig grund varvid frågor kring generella utvecklingsmönster, variabilitet och tvärspråklig påverkan står i centrum.

Flerspråkighet och andraspråksanvändning

Denna inriktning fokuserar på sociolingvistiska aspekter
av flerspråkighet och andraspråksanvändning varvid individuella såväl som samhälleliga aspekter belyses. Forskning kring språklig socialisation, kontaktspråksfenomen som pidgin- och kreolspråk och kodväxling är av stor relevans för denna inriktning liksom studier av språklig variation utifrån olika dimensioner. Inom denna inriktning ryms även studier av tvärkulturell kommunikation. Språkpolitik och språkplanering är andra centrala ämnen i detta sammanhang.

Svenska som andraspråk – utbildnings- och undervisningsperspektiv

Denna inriktning rymmer studier i svenska som andraspråk utifrån till exempel idaktiska, pedagogiska och utbildningssociologiska perspektiv. Här fokuseras frågor kring formell inlärning av andraspråk liksom aspekter på flerspråkig och mångkulturell utbildning. Inom denna inriktning studeras till exempel läs- och skrivutveckling och lärande på andraspråket. Kritiska perspektiv på utbildning och undervisning i och på ett andraspråk utifrån ett makt- och dominansperspektiv har en självklar plats i detta sammanhang.

Kontakta oss

För frågor om ISA, kontakta, föreståndare Sofie Johansson

Är du behörig att undervisa i svenska som andraspråk?

I december 2013 skärptes behörighetskraven för den som undervisar i svenska som andraspråk. Här hittar du en sammanställning av vad som gäller.

Behörighetsförordning

Tidigare fick lärare med behörighet i svenska årskurs 1-3 per automatik även behörighet i svenska som andraspråk. Detta gäller inte längre.

För att bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 1-6 krävs nu 30 högskolepoäng (hp) i svenska som andraspråk, för åk 7-9 krävs 45 hp och för gymnasieskolan krävs 90 hp. För sfi krävs 30 hp. Detta gäller de lärare som framöver vill ansöka om behörighet i ämnet.

Observera att det kan skilja sig beroende på vilken lärarexamen du har, för mer information om det se Krav för att få behörighet (skolverket.se)

Tillgodoräknande av kurs

Ladda ner, skriv ut och fyll i blankett om tillgodoräknande av kurs:

Tillgodoräknande av kurs
 

Sidansvarig: Kristina Holmlid|Sidan uppdaterades: 2015-12-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?