Till startsida
Webbkarta

Doktorandinformation

Här presenteras praktisk information som du kan ha nytta av under din doktorandtid. Informationen är uppställd i alfabetisk ordning. Dokument är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V/W X Y Z Å Ä Ö

B

Bidrag till doktorander anslutna till forskarskolor

GSLT-doktorander får sitt bidrag från forskarskolan, och alltså inget bidrag från institutionen. CUL-doktorander får ett bidrag från institutionen på 1000 kr/år under fem år från institutionen utöver de sammanlagt 20.000 kr i bidrag de får från CUL (IS-beslut 2007-12-11).

D

Inför disputation och disputationsfest

Information om vad som ska göras i samband med disputation samt information om vem som ska göra det:

Inför disputation och disputationsfest PM

I

Institutionstjänstgöring

L

Läkarvård/läkemedelsersättning

Doktorander med enbart utbildningsbidrag får inte ersättning för läkarvård/läkemedel. Doktorander med institutionstjänstgöring (minst 20%) eller doktorandanställning får ersättningen. Friskvårdsersättningen kan alla som får lön från GU få.

R

Resebidrag för doktorander

Doktorander som har minst 80 % aktivitet kan disponera 6 000 kr/år för resor till konferenser och litteratur under högst fem år (sammanlagt upp till 30.000 kr för en doktorsexamen och 15.000 kr för en licentiatexamen). Doktorander med lägre aktivitetsgrad får bidrag i proportion till aktivitetsgraden.

Medlen är avsatta för att öka kvaliteten på avhandlingen, och kan därför endast utnyttjas för ändamål som har direkt anknytning till forskarutbildningen. Kostnader som kan uppstå, förutom konferensresor och litteratur, kan vara arkivbesök, kopior på material, licenser etc.

Medlen ska göras åt under doktorandtiden, men kan sparas från år till år om man vet att man har en stor kostnad mot slutet av doktorandtiden, t.ex. en dyr konferensresa. Medel som inte tagits ut när forskarutbildningen är slut fryser inne. Medlen får endast i undantagsfall tas ut i förväg.

Kostnader över 1000:- samt ansökan om resebidrag ska godkännas av handledare. Omdisponering av medel ska godkännas av prefekten. Administration av medel, resebeställningar o.d. handhas av institutionens administratörer.

S

Semester

För doktorander med utbildningsbidrag och institutionstjänstgöring beräknas semester och semesterersättningen (1,28 %) enligt antal semesterdagar under institutionstjänstgöringsperioden x institutionstjänstgöringens omfattning.

Praktisk information för anställda

Här presenteras praktisk information som du kan ha nytta av. Informationen är uppställd i alfabetisk ordning.
Praktisk information för anställda

Till sidans topp