Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Emma Sköldberg

Universitetslektor

Emma Sköldberg
Universitetslektor
Akademisk grad: Docent,
emma.skoldberg@svenska.gu.se
031-786 4429

Rumsnummer: K430
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Lennart Torstenssonsgatan 6-8 , 41256 Göteborg


Institutionen för svenska språket (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.svenska.gu.se
svenska.exp@svenska.gu.se

Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 405 30 Göteborg

Om Emma Sköldberg

Examen: Fil. dr, docent i nordiska språk
Arbetsuppgifter: Universitetslektor, Programsamordnare för Språkvetenskapligt magisterprogram
Forskningsområden: fraseologi, lexikografi, lexikologi, semantik

 

Forskning

Fraseologi

År 2004 försvarade jag min doktorsavhandling, Korten på bordet. Innehålls- och uttrycksmässig variation hos svenska idiom. I avhandlingen kartläggs bruket av idiom, till exempel ha ett finger med i spelet (’vara inblandad i något’), i moderna tidningstexter som ingår i Språkbankens Korp. Fokus ligger dels på graden av betydelsemässig variation hos uttrycken, dels den uttrycksmässiga variation som manifesteras hos samma uppsättning idiom när de används i svensk dagspress.

Efter avhandlingen har jag fördjupat mig i forskningsämnet fraseologi och bruket av fraseologiska enheter i olika texttyper. Med mina undersökningar vill jag bidra till en mer systematisk beskrivning av olika former av återkommande fraser, vilka, åtminstone tidigare, spelat en förhållandevis undanskymd roll inom svensk språkforskning.

Lexikologi/lexikografi

Sedan 2004 har jag varit engagerad i en rad svenska ordboksprojekt och en betydande del av min forskning har ägnats åt lexikografi. Dels har jag undersökt olika aspekter på innehållet och utformningen av Svenska Akademiens samtidsordböcker (SAOL och SO), dels har jag studerat nätordböcker som helt eller delvis tas fram av ordboksanvändarna själva. Flera studier är också i anslutning till utarbetandet av Svensk akademisk ordlista och Ett svenskt konstruktikon.

Jag har också gjort flera undersökningar av ordförbindelser i äldre svenska ordböcker, till exempel Grubbs omfattande ordspråkssamling Penu proverbiale […] från 1665. Samlingen finns numera (som faksimil) i Litteraturbanken.

Publikationslistor.

Nyare publikationer redovisas nedan. För publikationer under perioden 1997-2002 klicka här.

Pågående projekt

Huvudredaktör för den moderna definitionsordboken Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO). Den första upplagan av ordboken utkom 2009 i tryckt format och samma upplaga kom som ordboksappar år 2015. Just nu pågår arbetet med att revidera ordboken inför en andra upplaga, som planeras komma ut 2019.

Medarbetare i Redaktionen för Svenska Akademiens ordlista (SAOL)

Avslutade projekt

Medarbetare i projektet Ett svenskt konstruktikon under 2013-2014.

Medarbetare i projektet Svensk akademisk ordlista (2011-2014)

Revidering av den enspråkiga svenska delen av Lexin (4:e uppl., 2011)

Medarbetare i redaktionen för Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO 2009)

Medarbetare i redaktionen för Svenska Akademiens ordlista (SAOL, 13:e uppl.) (2006)

Förtroendeuppdrag vid institutionen

Medlem i institutionens Forskarkommitté, FOK (2016-)

Styrelsemedlem i Meijerbergs institut för svensk ordforskning (2016-)

Uppdrag, vetenskapliga tidskrifter

Huvudredaktör, tillsammans med Henrik Lorentzen (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Köpenhamn), för LexicoNordica (2011–)

Medlem i redaktionsrådet för den norska tidskriften Maal og Minne (2010–2014)

Undervisning och handledning

Programsamordnare för Språkvetenskapligt magisterprogram (1 juli 2016-)

Kursansvarig för institutionens kurser i samtidslexikografi (på avancerad nivå). Jag håller även i lexikologiska, fraseologiska och lexikografiska moment på institutionens fördjupningskurser.

Handledning och examinering av uppsatser på fördjupningsnivån och avancerad nivå i svenska språket och i svenska som andraspråk.

Handledning på forskarutbildningsnivån vid institutionen:

  • Julia Prentice, svenska som andraspråk, disputerade 2010 (biträdande handledare) 
  • Bodil Rosqvist, nordiska språk, disputerade 2014 (huvudhandledare)
  • Håkan Jansson, nordiska språk, disputerade 2015 (huvudhandledare)
  • Judy Ribeck, språkvetenskaplig databehandling, disputerade 2015 (biträdande handledare)
  • Ann-Kristin Hult, nordiska språk, disputerade 2017 (huvudhandledare)
  • Louise Holmer, nordiska språk, lic. 2017 (huvudhandledare)

 

Senaste publikationer

Ordböcker som språkhistoriska källor
Emma Sköldberg, Louise Holmer
Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning, Artikel i övriga tidskrifter 2017
Artikel i övriga tidskrifter

Svenska ord – men vilka? Om uppslagsorden i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien
Emma Sköldberg, Anna Helga Hannesdottir
Svenskans beskrivning 35, Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten, Göteborg 11–13 maj 2016., Göteborg, Göteborgs universitet, Paper i proceeding 2017
Paper i proceeding

Kodifiering av multietniskt ungdomsspråk
Jon Helgason, Emma Sköldberg
Nordiske studier i leksikografi 13 : rapport fra 13. konference om leksikografi i Norden, København 19. -22. maj 2015 / Asgerd Gudiksen och Henrik Hovmark (eds.), Oslo, Nordisk forening for leksikografi, Paper i proceeding 2016
Paper i proceeding

Nordiska ordböcker och pedagogik
Henrik Lorentzen, Emma Sköldberg, Christian Becker-Christensen, Sturla Berg-Olsen, Annika Karlholm et al.
Samlingsverk 2016
Samlingsverk

Ful- och finlexikografi? Om ordboksverksamhet i Sverige i dag och i morgon
Emma Sköldberg, Christian Mattsson
Framtidens lexikografi. Rapport från ett symposium i Göteborg 5 oktober 2012 (red. Anna Hannesdóttir), Paper i proceeding 2016
Paper i proceeding

Synonymer.se i fokus - om användningen av en svensk ordbokssajt
Louise Holmer, Emma Sköldberg
Gustafsson, Anna W, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm & Mechtild Tronnier (red.). Svenskans beskrivning 34. Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten. Lund den 22–24 oktober 2014., Paper i proceeding 2016
Paper i proceeding

Nordiska ordspråkssamlingar från 1600-talet - en jämförelse mellan Grubb och Syv
Emma Sköldberg
Studier i Nordisk 2010-2011, red. Anne Mette Hansen & Lena Wienecke Andersen København: Selskab for Nordisk Filologi, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 41 - 50 av 64

2010

Bo 65.Festskrift till Bo Ralph.
Kristinn Jóhannesson, Ida Larsson, Erik Magnusson Petzell, Sven-Göran Malmgren, Lena Rogström et al.
Göteborg, Samlingsverk 2010
Samlingsverk

Bland nötkärnor, fyrbåkar och skållade råttor. Om konventionaliserade liknelser i svenskan
Emma Sköldberg
Bo65. Festskrift till Bo Ralph (red. av Jóhannesson, K., I. Larsson, E. Magnusson Petzell, S-G. Malmgren, L. Rogström & E. Sköldberg), Artikel i övriga tidskrifter 2010
Artikel i övriga tidskrifter

Ordning och reda i ordspråksförrådet? Om struktur och innehåll i Grubbs Penu proverbiale (1665)
Emma Sköldberg
Nordiska studier i lexikografi 10. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden Tammerfors 3-5 juni 2009. Red. av Harry Lönnroth och Kristina Nikula, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2010
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Placeringen av idiom i ordboksartiklar. Ett mikrostrukturellt problem
Sven-Göran Malmgren, Emma Sköldberg
Nordiska studier i lexikografi 10. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden Tammerfors 3-5 juni 2009. Red. av Harry Lönnroth och Kristina Nikula, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2010
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Time to say goodbye? On the exclusion of solid compounds from the Swedish Academy Glossary (SAOL)
Sture Berg, Louise Holmer, Emma Sköldberg
Proceedings of the XIV Euralex International Congress (Leeuwarden, 6-10 July 2010), Paper i proceeding 2010
Paper i proceeding

Lexin - a report from a recycling lexicographic project in the North
Ann-Kristin Hult, Sven-Göran Malmgren, Emma Sköldberg
Proceedings of the XIV Euralex International Congress (Leeuwarden, 6-10 July 2010), Paper i proceeding 2010
Paper i proceeding

Swedish Medical Collocations: A Lexicographic Approach
Maria Toporowska Gronostaj, Emma Sköldberg
Korpora, Web und Datenbanken. Computergestützte Methoden in der modernen Phraseologie und Lexikographie (Phraseologie und Parömiologie 25), Baltmannsweiler, Germany, Schneider Verlag Hohengehren GmbH, Kapitel i bok 2010
Kapitel i bok

Lexikografiska principer bakom Penu proverbiale (1665)
Emma Sköldberg
Språkhistoria - hur och för vem? Studier i svensk språkhistoria 10, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2010
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2009

Charmknutte, viktigpetter och kladdmaja. Substantiverade förnamn i sammansättningar ur ett lexikografiskt perspektiv
Emma Sköldberg, Maria Toporowska Gronostaj
Studia anthroponymica Scandinavica, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2009
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Talesätt och talemaader: om ordförbindelser hos Dalin och Molbech
Emma Sköldberg
LexicoNordica, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2009
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 41 - 50 av 64

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2017-08-31
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?