Till startsida
Webbkarta

Benjamin Lyngfelt

Professor i svenska språket, Akademiforskare
Svenska/Nordiska språk


Jag forskar mestadels om grammatik och inriktar mig gärna på samspelet mellan vad som ibland behandlas som separata delar av språket. Det kan gälla förhållandet mellan ordförråd och grammatik eller mellan syntax, semantik och pragmatik. På senare år har jag ofta utgått från ett konstruktionsgrammatiskt perspektiv, men är intresserad av språkteori generellt och jämför gärna olika teorier. Jag har också ägnat mig en del åt språkvård, både som forskningsobjekt och i praktiken, bl.a. som en av författarna till Språkriktighetsboken.

Huvudsakligen forskar jag om svenska, inklusive studier av finlandssvenska och amerikasvenska. Det är förstås bara ett språk bland många, men genom att relatera fenomen i svenskan till tvärspråkigt relevanta frågor kan jag ge mitt bidrag till det eviga projektet att försöka nå ökad förståelse av hur språk fungerar.

Aktuellt

Pågående forskningsprojekt

Övrigt

Publikationer

Böcker


Artiklar o.d. (i urval)

Benjamin Lyngfelt, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet

Kontaktinformation

Benjamin Lyngfelt

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Lennart Torstenssonsgatan 6, Rum K423

Telefon:
031-786 4472

Till sidans topp