Till startsida
Webbkarta

Tore Otterup

Universitetslektor
Svenska som andraspråkMin huvudsakliga inriktning är svenska som andraspråk och mina kunskaper inom fältet är grundade i såväl teoretiska studier som undervisning i ämnet.

Undervisning

Jag har lång erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk i grundskolan (mellan- och högstadiet), sammanlagt drygt 20 år. Mellan 1986 och 1990 var jag anställd som invandrar-konsulent vid Göteborgs skolförvaltning. Sedan 1992 har jag undervisat på olika kurser i grundutbildningen i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska språket.

Mellan 1996 och 2002 var jag studierektor för svenska som andraspråk vid institutionen och mellan 2007 och 2009 var jag studierektor för lärarutbildningen i svenska och svenska som andraspråk. Jag har varit med i utarbetandet av magister-/masterprogrammet i svenska som andraspråk som startade vid institutionen 2008 och var också samordnare av programmet mellan starten 2008 och fram till ht 2011.

Forskning

När det gäller forskningsverksamhet deltog jag från år 2000 till 2003 i ERASMUS CDA-projektet Cultural AwareNess in Europe (C.A.N.E.) och under åren 2002 och 2003 arbetade jag i och var ansvarig för en del av materialinsamlingen i forskningsprojektet Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer (med medel från Riksbankens Jubileumsfond).

Jag har också varit medarbetare i ett EU-projekt, LinguaINCLUSION (vt 2010 t.o.m. vt 2011), som hade som syfte att finna gemensamma och framgångsrika undervisningssätt för språklig integration av minoritets-elever. Projektet finansieras av Europakommissionen.

Aktuell forskning

Fr.o.m. hösten 2011 är jag delaktig i ett treårigt EU-projekt, AMuSE (Approaches to Multilingual Schools in Europe) som har fokus på lärarutbildning i ett mångkulturellt och flerspråkigt Europa. Vidare är jag sedan våren 2011 medarbetare i forskningsprojektet CLISS (Content and Language Integration in Swedish Schools). Jag är också emellanåt gästlärare vid Pädagogische Hochschule i Wien.

Forskningsintressen

Mina speciella forskningsintressen rör flerspråkighet, flerspråkighetens betydelse för identitetskonstruktion och skolframgång samt andraspråksutveckling. Min avhandling, som jag disputerade på våren 2005, ”Jag känner mig begåvad bara.” Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt förortsområde, handlar om språkligt och sociokulturellt identitetsarbete bland flerspråkiga ungdomar i den mångkulturella förorten.

Publikationer

2014

2013

2012

2011

2009

2005

2004

2003

Tore Otterup, Inst. för svenska språket

Kontaktinformation

Tore Otterup

Till sidans topp