Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Hans Landqvist

Universitetslektor

Hans Landqvist
Universitetslektor
Akademisk grad: Docent,
hans.landqvist@svenska.gu.se
031-786 4546
0736-957461

Rumsnummer: E412
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg
Arbetsuppgifter: Undervisning. Forskning


Institutionen för svenska språket (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.svenska.gu.se
svenska.exp@svenska.gu.se

Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 405 30 Göteborg

Om Hans Landqvist

Universitetslektor, Docent


Jag har avlagt ämneslärarexamen med svenska, historia och religionskunskap som undervisningsämnen (1983), licentiatexamen i nordiska språk (1995) och doktorsexamen i nordiska språk (2000), allt vid Göteborgs universitet. År 2004 utnämndes jag till oavlönad docent i svenska språket vid Vaasan yliopisto/Vasa universitet, Finland, och oavlönad docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet.

Jag har arbetat som ämneslärare på grundskolans högstadium (1983–1988) och som utlandslektor i svenska vid Turun yliopisto/Åbo universitet, Finland (1988–1993). Sedan 1993 har jag varit anställd vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet som vikarierande högskolelektor, doktorand, biträdande forskare, tillförordnad universitetslektor respektive universitetslektor med tillsvidareförordnande.

Använd de fyra länkarna för att läsa om min forskning, mitt arbete inom undervisning och handledning, mina insatser i fråga om samverkan samt mina administrativa arbetsuppgifter och uppdrag:
Forskning
Undervisning och handledning
Samverkan
Administration och uppdrag

Forskning

Både min licentiatuppsats och min doktorsavhandling handlar om juridiskt fackspråk, närmare bestämt olika aspekter på nutida svenskt författningsspråk i Sverige och i Finland. Utöver fackspråklig kommunikation är jag intresserad av lexikologi och lexikografi, sociolingvistik, språkvetenskapligt inriktad textforskning samt översättningsforskning.

Jag är främst engagerad i verksamheten inom institutionens forskningsprofilområde Text och kontext. Genom min forskning är jag även engagerad inom profilområdet Lexikologi och lexikografi samt Institutet för svenska som andraspråk (ISA).

Viktiga teman i min forskning förtecknas i den följande punktuppställningen. Temana redovisas i alfabetisk ordning, och till varje tema finns en länk till en "exempelpublikation":

Avslutade forskningsprojekt

Pågående forskningsprojekt

  • Språkvariation i text (SVIT), 2013–, (tillsammans med forskare inom Forskargruppen Kulturella, språkliga och regionala fenomen i tiden vid Vasa universitet). Läs boken Språkmöten i skönlitteratur – Perspektiv på litterär flerspråkighet.
  • Språk, samhälle och skönlitteratur (SSoS). Utveckling av verktyg för analys av språkmöten, flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur på svenska, 2014, (pilotprojekt vid institutionen, tillsammans med universitetslektor Sofia Tingsell).
  • Svenska på latinsk grund. De första juridiska handböckerna på svenska, 2015–2017, (Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg (KVVS), tillsammans med universitetslektor Lena Rogström).
  • Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO), Andra upplagan, 2016–2018 (Svenska Akademien). Läs mer om Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien.
  • Termer och terminologisering i svenskt fackspråk, 2015–2017, (Riksbankens jubileumsfond, tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet, Umeå universitet och Vasa universitet samt TNC – Terminologicentrum).

Publikationer

Mina publikationer som redovisar forskning inom olika teman förtecknas i min fullständiga publikationslista. Många av publikationerna är tillgängliga i fulltext som pdf-filer.

Undervisning och handledning

Jag undervisar på fristående kurser, inom institutionens språkkonsultprogram, inom lärarutbildningen, inom humanistiska fakultetens översättarprogram och på uppdragsutbildningar. Jag undervisar främst inom områdena fackspråklig kommunikation, språkstruktur samt textproduktion och textanalys, och jag handleder och examinerar uppsatser och examensarbeten, på grundnivå och avancerad nivå, inom i första hand områdena fackspråklig kommunikation, textvetenskap samt översättningsvetenskap.

Handledning inom forskarutbildning

På forskarutbildningsnivå har jag varit handledare för de följande licentianderna/doktoranderna under delar av deras utbildning eller hela deras forskarutbildning:

Avslutade pedagogisk-didaktiska projekt

Publikationer

Mina publikationer med en pedagogisk-didaktisk inriktning förtecknas i min fullständiga publikationslista. Vissa av dem är tillgängliga i fulltext som pdf-filer.

Samverkan

Jag har ett stort och aktivt intresse för samverkan med det omgivande samhället. Mitt intresse visar sig på flera olika sätt:

  • utveckling och genomförande av olika utbildningar med inriktning på skrivna texter inom företag, myndigheter och organisationer i Sverige (läs mer under uppdragsutbildning),
  • forskningssamarbete med kollegor vid andra lärosäten, särskilt i Finland,
  • populärvetenskapliga föredrag inom och utom Sverige (se föredraget Skönlitteratur, samhälle och språklig variation på YouTube) samt
  • populärvetenskapliga artiklar, publicerade i Sverige respektive i Finland.

Ämnena för föredragen och artiklarna anknyter till olika teman inom min vetenskapliga verksamhet, främst fackspråklig kommunikation, lexikologi och lexikografi, språkväxling och flerspråkighet i skönlitteratur samt översättningsforskning.

Publikationer

Mina publikationer som är ett resultat av samverkansinsatser förtecknas i min fullständiga publikationslista. Vissa av dem är tillgängliga i fulltext som pdf-filer.

Administration och uppdrag

Som anställd vid institutionen har jag haft ansvar för olika administrativa uppgifter i anslutning till mitt arbete och varit engagerad i olika arbetsgrupper vid och utanför institutionen. Sedan 2000 har jag dessutom varit medlem av olika redaktionskommittéer vid institutionen. Jag fungerar regelbundet som granskare/sakkunnig när det gäller manus till vetenskapliga tidskrifter, konferensvolymer och liknande, sökande till doktorandtjänster inom forskarutbildningsämnena nordiska språk och humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap, granskning av doktorsavhandlingar samt sökande till tjänster vid högskolor och universitet.

Mellan 2002 och 2005 var jag kursföreståndare för humanistiska fakultetens facköversättarutbildning. Under höstterminen 2011 var jag tillförordnad kursföreståndare för fakultetens översättarprogram och vårterminen 2012 biträdande programkoordinator. Från och med 2011 är jag institutionens representant i programnämnden respektive programrådet för översättarprogrammet. Åren 2013–2015 var jag lärarrepresentant i enhetsrådet för PIL-enheten (Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande) vid Göteborgs universitet.

Senaste publikationer

Finland + juridik + svenska = SANT!!!
Hans Landqvist
Föredrag vid Bok & Bibliotek 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Avslutning
Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin
Text och kontext. Perspektiv på textanalys. Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin (red.) , Malmö, Gleerups Utbildning AB, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Subject Experts and Linguists discussing Terminological Issues in Sweden 1941-1983: Suggestions, Conclusions and Recommendations
Hans Landqvist, Niina Nissilä, Nina Pilke
21st Conference on Languages for Specific Purposes 2017. Interdisciplinary knowledge-making: Challenges for LSP Research 28–30 June 2017, Book of Abstracts, Norwegian School of Economics, Bergen, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Skriftbruksansatser - en introduktion
Hans Landqvist
Text och kontext. Perspektiv på textanalys / Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord & Åsa Wengelin (red.), Malmö, Gleerups , Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Maktutövning, styrdokument och gymnasieelever. Kritisk diskursanalys och ämnesplanerna i svenska inom gymnasieutbildningen
Hans Landqvist
Text och kontext. Perspektiv på textanalys / Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord & Åsa Wengelin (red.), Malmö, Gleerups , Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Inledning
Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin
Text och kontext. Perspektiv på textanalys, Malmö, Gleerups Utbildning AB, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Text och kontext. Perspektiv på textanalys
Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin
Malmö, Gleerups Utbildning AB, Samlingsverk 2017
Samlingsverk

Röster i teknikens värld. Termer, språkexperter och fackexperter
Hans Landqvist, Niina Nissilä, Nina Pilke
Ääniä – Röster – Voices – Stimmen, VAKKI-symposiumi XXXVII, Vaasa 9–10.2.2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur på svenska: att analysera kontexten för litterära verk
Hans Landqvist, Sofia Tingsell
Språkmöten och skönlitteratur. Perspektiv på litterär flerspråkighet. Redigerad av Siv Björklund och Harry Lönnroth. , Vaasa, VAKKI, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Summary
Hans Landqvist, Christer Laurén, Lieselott Nordman, Marianne Nordman, Maria Kvist
Juridik på svenska i Finland : perspektiv på språk och rätt / Hans Landqvist, Christer Laurén, Liselott Nordman, Marianne Nordman, Maria Kvist, Vasa, Förlagsaktiebolaget Scriptum, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 135

2017

Finland + juridik + svenska = SANT!!!
Hans Landqvist
Föredrag vid Bok & Bibliotek 2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Avslutning
Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin
Text och kontext. Perspektiv på textanalys. Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin (red.) , Malmö, Gleerups Utbildning AB, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Subject Experts and Linguists discussing Terminological Issues in Sweden 1941-1983: Suggestions, Conclusions and Recommendations
Hans Landqvist, Niina Nissilä, Nina Pilke
21st Conference on Languages for Specific Purposes 2017. Interdisciplinary knowledge-making: Challenges for LSP Research 28–30 June 2017, Book of Abstracts, Norwegian School of Economics, Bergen, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Skriftbruksansatser - en introduktion
Hans Landqvist
Text och kontext. Perspektiv på textanalys / Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord & Åsa Wengelin (red.), Malmö, Gleerups , Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Maktutövning, styrdokument och gymnasieelever. Kritisk diskursanalys och ämnesplanerna i svenska inom gymnasieutbildningen
Hans Landqvist
Text och kontext. Perspektiv på textanalys / Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord & Åsa Wengelin (red.), Malmö, Gleerups , Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Inledning
Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin
Text och kontext. Perspektiv på textanalys, Malmö, Gleerups Utbildning AB, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Text och kontext. Perspektiv på textanalys
Karin Helgesson, Hans Landqvist, Anna Lyngfelt, Andreas Nord, Åsa Wengelin
Malmö, Gleerups Utbildning AB, Samlingsverk 2017
Samlingsverk

Röster i teknikens värld. Termer, språkexperter och fackexperter
Hans Landqvist, Niina Nissilä, Nina Pilke
Ääniä – Röster – Voices – Stimmen, VAKKI-symposiumi XXXVII, Vaasa 9–10.2.2017, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2016

Flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur på svenska: att analysera kontexten för litterära verk
Hans Landqvist, Sofia Tingsell
Språkmöten och skönlitteratur. Perspektiv på litterär flerspråkighet. Redigerad av Siv Björklund och Harry Lönnroth. , Vaasa, VAKKI, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Summary
Hans Landqvist, Christer Laurén, Lieselott Nordman, Marianne Nordman, Maria Kvist
Juridik på svenska i Finland : perspektiv på språk och rätt / Hans Landqvist, Christer Laurén, Liselott Nordman, Marianne Nordman, Maria Kvist, Vasa, Förlagsaktiebolaget Scriptum, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 135

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2017-08-31
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?