Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk riktar sig till lärare/pedagoger, skolledare och andra som vill öka sin kännedom om språkliga och kulturella minoriteters inlärnings- och levnadsvillkor. Ämnet behandlar svenska språket så som det ter sig för en person med ett annat modersmål.

En kontrastiv och språktypologisk synvinkel anläggs och jämförelser görs med andra språks struktur. Övningar i bedömning av inlärares andraspråk ingår. Stor vikt läggs vid frågor om flerspråkighet, språkpsykologi, språkinlärning och språkutveckling.

Även kulturell bakgrund, migrationens mekanismer och flerspråkighetens effekter för individ och samhälle studeras. Kurserna behandlar olika former av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever.

Kurserna kan ingå i en lärarexamen

Kurskatalogen

Lärarutbildningsnämnden (LUN)

 

SSA136 information om synopsis

För att vi så tidigt som möjligt ska kunna påbörja arbetet med att utse handledare vill vi att du lämnar in en uppsatssynopsis. En synopsis beskriver kortfattat det ämne man vill undersöka, vilket syftet är och hur man tänker sig uppsatsen och dess delar.

SSA136: Anvisningar för uppsatssynopsis

Skriv ett preliminärt förslag till synopsis (högst en A4-sida) och 
skicka synopsen till: carina.carlund@svenska.gu.se.

Urvalet till kursen grundas på denna uppsatssynopsis.

En synopsis är en kort beskrivning av hur man tänker sig uppsatsen och dess delar. Här är exempel på frågor man kan ställa sig när man skriver synopsis:

  • Motivering: Varför har jag valt detta ämne? Varför är det intressant?
  • Avgränsning: Vilken aspekt på ämnet? Användning i viss genre?
  • Inlärning/utveckling? Vilka jämförelser kan jag göra, t.ex. mellan olika inlärargrupper eller liknande?
  • Forskningsfrågor: Vilka frågor vill jag ha svar på med min undersökning? Har jag något antagande om vad svaret på frågorna blir? Kan jag formulera det som en hypotes?
  • Operationalisering: Hur gör jag frågorna undersökningsbara inom ramen för 15 hp?
  • Material: Vilken typ av material är lämpligt? Vilket material finns och vad för material kan jag skaffa?
  • Metod: Hur kommer jag bäst åt det jag vill ha svar på? Undersökning av språkligt material, dokumentanalys, intervjuer, enkäter (utprovning!), observationer etc.? Kvantitativa och kvalitativa inslag?
  • Litteratur: Vad finns skrivet om det jag vill undersöka? Vad finns det för liknande undersökningar (innehållsligt eller metodiskt)? Sök till exempel bland tidigare kandidat-, magister- och masteruppsatser i databasen GUPEA: https://gupea.ub.gu.se/


För att få inspiration och en uppfattning om vilka frågor man kan ställa och hur man kan genomföra en undersökning kan du läsa kapitel 4 "Ämnen och uppsatsidéer" i följande handbok: Lagerholm, Per 2005. Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur.


Kontaktinformation

Studierektor, Carina Carlund

Box 200, 405 30 Göteborg,

Besöksadress:
Lennart Torstenssonsgatan 6-8, 41256 Göteborg, Rumsnummer: L212

Telefon:
0766-182559

Kontaktinformation

Cathrine Lennesten (vikarie för Anne-Lee Lööf)

Är du behörig att undervisa i svenska som andraspråk?

I december 2013 skärptes behörighetskraven för den som undervisar i svenska som andraspråk. Här hittar du en sammanställning av vad som gäller.

Behörighetsförordning

Tidigare fick lärare med behörighet i svenska årskurs 1-3 per automatik även behörighet i svenska som andraspråk. Detta gäller inte längre.

För att bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk i grundskolans årskurs 1-6 krävs nu 30 högskolepoäng (hp) i svenska som andraspråk, för åk 7-9 krävs 45 hp och för gymnasieskolan krävs 90 hp. För sfi krävs 30 hp. Detta gäller de lärare som framöver vill ansöka om behörighet i ämnet.

Observera att det kan skilja sig beroende på vilken lärarexamen du har, för mer information om det se Krav för att få behörighet (skolverket.se)

Tillgodoräknande av kurs

Ladda ner, skriv ut och fyll i blankett om tillgodoräknande av kurs:

Tillgodoräknande av kurs
 

Sidansvarig: Kristina Holmlid|Sidan uppdaterades: 2016-11-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?