Institutionen för svenska språket - RSS http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=529817&languageId=100000&contentId=-1&fromSiteNodeId=515622 The top 25 events LTS-seminariet http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511922 Tisdag 19 december: program kommer. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-19 15:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-19 17:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Högre seminarium true Tue, 19 Dec 2017 14:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136511922 2017-12-19T14:15:00Z Ordförbindelser i SO http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136581302 Kristian Blensenius presenterar sitt postdokprojekt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-20 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Seminarium Språk Ingen annan plats! Humaniora true Wed, 20 Dec 2017 09:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136581302 2017-12-20T09:15:00Z Avledningar i ordböcker och korpusar http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136581309 Louise Holmer presenterar sitt avhandlingsprojekt. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2017-12-20 10:15</startDateTime><endDateTime>2017-12-20 12:00</endDateTime></metadata>]]> Språk Seminarium Ingen annan plats! Humaniora true Wed, 20 Dec 2017 09:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136581309 2017-12-20T09:15:00Z Avstämning och planering http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502313 Språkbruksseminarium: Avstämning och planering <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-12 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-12 15:00</endDateTime></metadata>]]> Sprid inom fakulteten Humaniora Medarbetarportal Seminarium true Fri, 12 Jan 2018 12:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136502313 2018-01-12T12:15:00Z Ildikó Pilán, slutseminarium http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136596969 Ildikó Pilán, doktorand i språkvetenskaplig databehandling, håller sitt slutseminarium. Granskare: Mats Wirén <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-18 09:00</startDateTime><endDateTime>2018-01-18 12:00</endDateTime></metadata>]]> Humaniora Seminarium Ingen annan plats! Språk true Thu, 18 Jan 2018 08:00:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136596969 2018-01-18T08:00:00Z Ylva Byrman: "Så fångas de misstänktas ord: Förhör och dokumentationspraktiker på Skattebrottsenheten" http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136588286 Disputation. Nordiska språk. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-26 10:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-26 23:59</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Disputation Humaniora true Fri, 26 Jan 2018 09:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136588286 2018-01-26T09:15:00Z Esaias Tegnérs kyrkliga tal. Om arbetet med en vetenskaplig kritisk utgåva. http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136557798 Barbro Wallgren Hemlin presenterar sitt pågående arbete med en ny utgåva av Esaias Tegnérs kyrkliga tal. <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-01-29 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-01-29 15:00</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Humaniora true Mon, 29 Jan 2018 12:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136557798 2018-01-29T12:15:00Z "Ooh whoops I'm sorry". Teenagers' uses of apologies http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136589292 Seminariet arrangeras av forskningsområdet Språkliga strukturer vid institutionen för språk och litteraturer i samarbete med Grammatikseminariet vid institutionen för svenska språket. Alla intresserade är välkomna! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-02-01 13:15</startDateTime><endDateTime>2018-02-01 14:30</endDateTime></metadata>]]> Ingen annan plats! Seminarium Forskning Lingvistik Humaniora true Thu, 01 Feb 2018 12:15:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136589292 2018-02-01T12:15:00Z Grammatikfestivalen 2018 http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575339 Grammatikfestivalen fyller tio år 2018! Boka fredagen den 23 mars för en festlig variant på vår traditionella heldag med spännande föreläsningar om språk och grammatik. Grammatikfestivalen är Göteborgs bidrag till den nationella Grammatikdagen. Välkommen! <![CDATA[<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><metadata><startDateTime>2018-03-23 10:00</startDateTime><endDateTime>2018-03-23 17:00</endDateTime></metadata>]]> Forskning Centrala kalendern www.gu.se Språk Samverkan Litteraturvetenskap Temadag Humaniora Lingvistik true Fri, 23 Mar 2018 09:00:00 GMT http://svenska.gu.se/ViewPage.action?siteNodeId=515670&languageId=100000&contentId=-1&eventId=70136575339 2018-03-23T09:00:00Z