Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

De första juridiska handböckerna på svenska erbjuder spännande läsning

Nyhet: 2016-12-19

I en ny rapport från Göteborgs universitet redovisas en undersökning av de två första juridiska handböckerna på svenska. I rapporten visar docent Hans Landqvist och universitetslektor Lena Rogström hur Clas Rålamb och Claudius Kloot använder språken latin och svenska och hur de bygger upp sina texter.

Rapporten visar hur Rålamb och Kloot, två fackmän inom samma fackområde, hanterar utmaningen att skriva en ny sorts text på svenska på 1600-talet.
– Rålamb och Kloot lägger grund till en tradition att skriva juridiska handböcker för icke-fackmän på svenska, säger Hans Landqvist, som tillsammans med Lena Rogström skrivit rapporten.

Hänvisningar och latin

Clas Rålamb: OBSERVATIONES JURIS PRACTICÆ. Thet är/ Åthskillige Påminnelser vthi Rättegångs Saker […] 1674De två handböckerna från 1600-talet har vissa egenskaper som fortfarande finns i juridiskt språk. Två exempel gäller hänvisningar och svenska juristers användning av latin.

Både Rålamb och Kloot hänvisar ofta till lagar och andra rättskällor, och det gör jurister också idag.
– Orsaken är att lagar och andra rättskällor hänger ihop och bildar en helhet, till exempel i Sverige eller inom Europeiska unionen. Båda författarna använder latin i sina handböcker på svenska, men Rålamb använder latin mycket mer och gör det på ett annorlunda sätt än Kloot. Ibland börjar Rålamb en mening på svenska, skriver en del av meningen på latin och avslutar den på svenska, berättar Hans Landqvist.

Claudius Kloot:Then Swenska Lagfarenheetz Spegel Vthi Fyra Böcker fördeelt och beskrefwen aff CLAUDIO Kloot […] 1676Även idag använder jurister i Sverige en del fraser och facktermer på latin. Ett exempel är frasen ”Pacta sunt servanda” (”Avtal ska hållas”), det vill säga regeln att ett avtal är juridiskt bindande och att avtalsparterna ska följa det som avtalet.
– Den latinska frasen fungerar fortfarande som en fackterm på svenska, förklarar Hans Landqvist.

Kompletterar tidigare forskning

Resultaten av undersökningen kompletterar tidigare forskning om handböcker inom olika områden, till exempel trädgårdshandböcker, soldatinstruktioner och tekniska manualer.
– Genom undersökningen blir alltså vår kunskap om texter från det förflutna större, säger Hans Landqvist.

Resultaten kan också ligga till grund för studier av andra praktiska handböcker inom juridikens område, från 1700-talet och fram till idag, för att följa utvecklingen av den här sortens texter över tid.

Dessutom kan resultaten komma till nytta för att studera juridisk rådgivning på webben.
– Idag finns webbplatser där människor kan få hjälp av jurister eller blivande jurister med sina frågor om exempelvis avtal och arv. Sådana webbplatser ger helt andra möjligheter till interaktiv kommunikation än tryckta böcker. Därför är det spännande att se vilka likheter och skillnader det kan finnas mellan juridisk information som ges i handböcker och på webben, säger Hans Landqvist.

Viktig undersökning ur ett samhällsperspektiv

Ur ett samhällsperspektiv är resultaten av undersökningen viktiga. Juridik är ett fackområde som berör alla människor.
– Därför är det viktigt och intressant att ta reda på hur fackmän inom juridikens område har försökt – och försöker – informera icke-fackmän om området, understryker Hans Landqvist.


Rapporten "Kunskapsorganisation, materialitet, sökbarhet och erbjuden läsväg i OBSERVATIONES JURIS PRACTICÆ (1674) och Then Swenska Lagfarenheetz Spegel (1676)" ingår i serien GU-ISS. Serien är en oregelbundet utkommande serie, som i enkel form möjliggör spridning av institutionens skriftliga produktion.

Forskningsrapporter från institutionen för svenska språket (GU-ISS)

För mer information, kontakta: Hans Landqvist, telefon: 031-786 45 46, e-post: hans.lanqvist@svenska.gu.se

AV:

Kontaktinformation

Institutionen för svenska språket

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Renströmsgatan 6

Telefon:
46 (0)31-786 00 00

Sidansvarig: |Sidan uppdaterades: 2017-09-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?