Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Per Holmberg

Professor

Per Holmberg
Professor
per.holmberg@svenska.gu.se
+46 31 786 4468
0735-790687

Room number: F311
Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Lundgrensgatan 1B , 41256 Göteborg


Department of Swedish (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.svenska.gu.se
svenska.exp@svenska.gu.se
Visiting Address: Lundgrensgatan 1B , 412 56 Göteborg

Latest publications

On the emergence of the L1 research field. A comparative study of PhD abstracts in the Nordic countries 2000–2017
Per Holmberg, Ellen Krogh, Anna Nordenstam, Sylvi Penne, Dag Skarstein et al.
L1-Educational Studies in Language and Literature, Journal article 2019
Journal article

The development of academic vocabulary in Swedish
Per Holmberg
Investigating content and language integrated learning : insights from Swedish high schools / edited by Liss Kerstin Sylvén., Bristol, Multilingual Matters, Chapter in book 2019
Chapter in book

Sånt vi gör med skrift – och den med oss
Per Holmberg
Sånt vi bara gör / redigerad av Jenny Nilsson, Susanne Nylund Skog och Fredrik Skott., Stockholm, Carlsson i samarbete med Institutet för språk och folkminnen, Chapter in book 2019
Chapter in book

Feedback i skrivundervisningen: Systematisk översikt 2018:01
Åsa Hirsh, Per Holmberg, Johan Samuelsson, Johan Wallin
Solna, Skolforskningsinstitutets systematiska översikter, Report 2018
Report

Språkvetenskap och utbildningsvetenskap
Per Holmberg
Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter. David Håkansson, Anna-Malin Karlsson (red.), Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2017
Chapter in book

‘Nation’ and ‘race’ in the twentieth century scientific discourse on Viking Age runestones
Per Holmberg
La quatorzième Conférence Internationale d'Histoire des Sciences du Langage (ICHoLS XIV). August 28 - September 1, 2017, Paris, Conference contribution 2017
Conference contribution

Att undersöka texter som deltagande. Systemisk-funktionell analys av elevers skrivande
Per Holmberg
Text och kontext. Perspektiv på textanalys, Malmö, Gleerups, Chapter in book 2017
Chapter in book

Svenska med didaktisk inriktning. Ett forskningsområde i rörelse
Per Holmberg, Anna Nordenstam
Framtida berättelser. Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik, Vasa, Åbo akademi, Chapter in book 2016
Chapter in book

Showing 31 - 40 of 49

2012

2011

Funktionell textanalys
Per Holmberg, Anna-Malin Karlsson, Andreas Nord
Stockholm, Norstedts, Edited book 2011
Edited book

Funktionell grammatik och textanalys
Per Holmberg, Anna-Malin Karlsson, Andreas Nord
Funktionell textanalys, Stockholm, Norstedts, Chapter in book 2011
Chapter in book

Skrivandets genrer. Tankearbete, mötesplatser och verktyg
Per Holmberg
Växtkraft. Om svenskämnets möjligheter. Svensklärarföreningens årsskrift 2010, Magazine article 2011
Magazine article

Digital argumentation. Datorskrivandets transformering av skolans genrearbete
Per Holmberg
Utbildning och lärande, Journal article 2011
Journal article

Att rista tid och rum i sten
Per Holmberg, Håkan Jansson
Funktionell textanalys, Stockholm, Norstedts, Chapter in book 2011
Chapter in book

Texters interpersonella grammatik
Per Holmberg
Funktionell textanalys, Stockholm, Norstedts, Chapter in book 2011
Chapter in book

2010

Skrivpedagogik i praktiken. Textkedjor, textsamtal och texttypologier i tre svensklärares klassrum
Per Holmberg, Karolina Wirdenäs
Språk och stil, Journal article 2010
Journal article

Genrepedagogik i teori och praktik. Nyretorik och Sydneyskolan i två gymnasielärares klassrum.
Per Holmberg
Palm, R. m.fl. (red.) Svenskans beskrivning 30, Stockholm 10-11 oktober 2008, Conference paper 2010
Conference paper

Text, språk och lärande. Introduktion till genrepedagogik
Per Holmberg
Symposium 2009. Genrer och funktionellt språk i teori och praktik, Magazine article 2010
Magazine article

Showing 31 - 40 of 49

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 7/14/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?