Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Per Holmberg

Professor

Per Holmberg
Professor
per.holmberg@svenska.gu.se
+46 31 786 4468
0735-790687

Room number: F311
Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Department of Swedish (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.svenska.gu.se
svenska.exp@svenska.gu.se
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Latest publications

Profession, praktikfält och pengar
Anna Nordenstam, Per Holmberg
Litteraturdidaktik : Språkämnen i samverkan / Ylva Lindberg och Anette Svensson (red.)., Stockholm, Natur och kultur, Chapter in book 2020
Chapter in book

On the emergence of the L1 research field. A comparative study of PhD abstracts in the Nordic countries 2000–2017
Per Holmberg, Ellen Krogh, Anna Nordenstam, Sylvi Penne, Dag Skarstein et al.
L1-Educational Studies in Language and Literature, Journal article 2019
Journal article

Grammatik i funktionellt perspektiv
Per Holmberg
Att bli lärare i svenska / Caroline Liberg, Jon Smidt (red.)., Stockholm, Liber, Chapter in book 2019
Chapter in book

The development of academic vocabulary in Swedish
Per Holmberg
Investigating content and language integrated learning : insights from Swedish high schools / edited by Liss Kerstin Sylvén., Bristol, Multilingual Matters, Chapter in book 2019
Chapter in book

Sånt vi gör med skrift – och den med oss
Per Holmberg
Sånt vi bara gör / redigerad av Jenny Nilsson, Susanne Nylund Skog och Fredrik Skott., Stockholm, Carlsson i samarbete med Institutet för språk och folkminnen, Chapter in book 2019
Chapter in book

Feedback i skrivundervisningen: Systematisk översikt 2018:01
Åsa Hirsh, Per Holmberg, Johan Samuelsson, Johan Wallin
Solna, Skolforskningsinstitutets systematiska översikter, Report 2018
Report

Språkvetenskap och utbildningsvetenskap
Per Holmberg
Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter. David Håkansson, Anna-Malin Karlsson (red.), Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2017
Chapter in book

Showing 21 - 30 of 52

2014

Inledning
Peter Andersson, Per Holmberg, Anna Lyngfelt, Anna Nordenstam, Olle Widhe
Mångfaldens möjligheter. Litteratur- och språkdidaktik i Norden, red. Andersson, Holmberg, Lyngfelt, Nordenstam, Widhe, Göteborg, Nätverket för svenska med didaktisk inriktning (SMDI), Chapter in book 2014
Chapter in book

Constructing and Construing Written Argumentative and Expository Assignments in L1 and EFL
Britt Marie Apelgren, Per Holmberg
AILA World Congress 10-15 August 2014 Brisbane Australia, Conference contribution 2014
Conference contribution

Genre under förhandling. Gymnasister skriver deckare
Per Holmberg
Mötesplatser. Texter för svenskämnet / Ann Boglind, Per Holmberg, Anna Nordenstam (red.), Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2014
Chapter in book

Svenskämnets mötesplatser
Ann Boglind, Per Holmberg, Anna Nordenstam
Mötesplatser. Texter för svenskämnet / Ann Boglind, Per Holmberg, Anna Nordenstam (red.), Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2014
Chapter in book

Mötesplatser : texter för svenskämnet
Ann Boglind, Per Holmberg, Anna Nordenstam
Lund, Studentlitteratur, Textbook 2014
Textbook

2013

Placing the reader. On the connections of text, body and space
Per Holmberg
RASK: internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation , Journal article 2013
Journal article

Skrivundervisning bör ha tydliga mål. TOKIS: En skrivpedagogisk modell för textaktiviteter och textsamtal i skolan
Per Ledin, Per Holmberg, Karolina Wirdenäs, Daroon Yassin
Resultatdialog 2013. Vetenskapsrådets rapportserie 4:2013 , Stockholm, Vetenskapsrådet, Chapter in book 2013
Chapter in book

Att skriva förklarande text. Text som deltagande i praktiker och aktiviteter.
Per Holmberg
Text, kontext och betydelse. Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik, Södertörn, Södertörns Högskola, Chapter in book 2013
Chapter in book

Showing 21 - 30 of 52

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 7/14/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://svenska.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fsvenska.gu.se%2Fom-oss%2Fpersonal%2F%3Fprint%3Dtrue%26publicationPageNumber%3D3%26selectedTab%3D2%26userId%3Dxholmp&publicationPageNumber=3&selectedTab=2&userId=xholmp
Utskriftsdatum: 2020-08-15