Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Per Holmberg

Professor

Per Holmberg
Professor
per.holmberg@svenska.gu.se
+46 31 786 4468
0735-790687

Room number: F311
Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Department of Swedish (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.svenska.gu.se
svenska.exp@svenska.gu.se
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Latest publications

Profession, praktikfält och pengar
Anna Nordenstam, Per Holmberg
Litteraturdidaktik : Språkämnen i samverkan / Ylva Lindberg och Anette Svensson (red.)., Stockholm, Natur och kultur, Chapter in book 2020
Chapter in book

On the emergence of the L1 research field. A comparative study of PhD abstracts in the Nordic countries 2000–2017
Per Holmberg, Ellen Krogh, Anna Nordenstam, Sylvi Penne, Dag Skarstein et al.
L1-Educational Studies in Language and Literature, Journal article 2019
Journal article

Grammatik i funktionellt perspektiv
Per Holmberg
Att bli lärare i svenska / Caroline Liberg, Jon Smidt (red.)., Stockholm, Liber, Chapter in book 2019
Chapter in book

The development of academic vocabulary in Swedish
Per Holmberg
Investigating content and language integrated learning : insights from Swedish high schools / edited by Liss Kerstin Sylvén., Bristol, Multilingual Matters, Chapter in book 2019
Chapter in book

Sånt vi gör med skrift – och den med oss
Per Holmberg
Sånt vi bara gör / redigerad av Jenny Nilsson, Susanne Nylund Skog och Fredrik Skott., Stockholm, Carlsson i samarbete med Institutet för språk och folkminnen, Chapter in book 2019
Chapter in book

Feedback i skrivundervisningen: Systematisk översikt 2018:01
Åsa Hirsh, Per Holmberg, Johan Samuelsson, Johan Wallin
Solna, Skolforskningsinstitutets systematiska översikter, Report 2018
Report

Språkvetenskap och utbildningsvetenskap
Per Holmberg
Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter. David Håkansson, Anna-Malin Karlsson (red.), Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2017
Chapter in book

‘Nation’ and ‘race’ in the twentieth century scientific discourse on Viking Age runestones
Per Holmberg
La quatorzième Conférence Internationale d'Histoire des Sciences du Langage (ICHoLS XIV). August 28 - September 1, 2017, Paris, Conference contribution 2017
Conference contribution

Showing 41 - 50 of 51

2010

Genrepedagogik i teori och praktik. Nyretorik och Sydneyskolan i två gymnasielärares klassrum.
Per Holmberg
Palm, R. m.fl. (red.) Svenskans beskrivning 30, Stockholm 10-11 oktober 2008, Conference paper 2010
Conference paper

Text, språk och lärande. Introduktion till genrepedagogik
Per Holmberg
Symposium 2009. Genrer och funktionellt språk i teori och praktik, Magazine article 2010
Magazine article

Vikingatidens evighetsmaskiner
Per Holmberg, Håkan Jansson
Bo65. Festskrift till Bo Ralph, Magazine article 2010
Magazine article

2009

Textsamtal för skrivande
Per Holmberg
Sjätte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Muntlighetens möjligheter – retorik, berättande, samtal. Uppsala 27-28 november 2008. Huvudredaktör: Ann Pelmér., Conference contribution 2009
Conference contribution

2007

Grammatik med betydelse. Att introducera systemisk-funktionell grammatik (SFG)
Per Holmberg, Anna-Malin Karlsson
Webbplats för Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet: Konferensen "Grammatik på högskolan: vad, varför, hur?" (Uppsala 23 mars 2007) <http://www.nordiska.uu.se/konferens/grammatik-hogskolan>, Conference contribution 2007
Conference contribution

2006

Grammatik med betydelse. En introduktion till funktionell grammatik
Per Holmberg, Anna-Malin Karlsson
Uppsala, Hallgren & Fallgren, Textbook 2006
Textbook

Funktionell grammatik för skolans textarbete
Per Holmberg
Språket och kunskapen : att lära på sitt andraspråk i skola och hö,kola : rapport från nordisk konferens den 7-8 oktober 2005 i Göteborg / redaktörer: Inger Lindberg och Karin Sandwall, Chapter in book 2006
Chapter in book

2005

Cooking as entertainment.Text activities in a recipe
Per Holmberg
Semiotics from the North : Nordic approaches to systemic functional linguistics / Kjell Lars Berge, Eva Maagerø (eds.), Magazine article 2005
Magazine article

Tinas textaktiviteter
Per Holmberg
Svenskans beskrivning : [SvB.] 27, Förhandlingar vid Tjugosjunde sammankomsten för svenskans beskrivning, Växjö den 14 och 15 maj 2004 / utgivare: Gunilla Byrman, Magazine article 2005
Magazine article

Showing 41 - 50 of 51

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 7/14/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?