Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hans Landqvist

Senior lecturer

Hans Landqvist
Senior lecturer
hans.landqvist@svenska.gu.se
+46 31 786 4546
0736-957461

Room number: F325
Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Department of Swedish (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.svenska.gu.se
svenska.exp@svenska.gu.se
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

About Hans Landqvist

 

Hans Landqvists research focusses on the following three areas; professional discourse, especially in legal contexts, text research, and translation studies. Another research interest is vocabulary and dictionaries, both general dictionaries like Svenska Akademiens ordbok (SAOB, ’The Swedish Academy Dictionary’, 1893–) and specialized dictionaries like Juridikens termer (’Legal Terminology’, 1st ed. 1958, 9th ed. 2002). Hans Landqvist also studies lingustic varieties, especially Swedish in Finland (Finland Swedish) in relation to Swedish in Sweden and trade slang among professional Swedish musicians.

Latest publications

Samtal om Svenskt översättarlexikon – SÖL
Hans Landqvist, Linnéa Koré
Presentation vid Hieronymusdagen, 30 september2019, Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet & Göteborgs stadsbibliotek, Conference contribution 2019
Conference contribution

Institutionella aktörer och terminologiarbete – (om)organisation av terminologiska infrastrukturer i Sverige
Hans Landqvist, Niina Nissilä, Nina Pilke
Poster vid Svenskans beskrivning 37, Åbo Akademi, 8–10 maj 2019, Poster 2019
Poster

”Förslagsvis kunde en ren översättning av de tyska uttrycken användas”. Fackexperter, språkexperter och terminologiska frågor i Sverige 1941–1983
Saga Bendegard, Hans Landqvist, Niina Nissilä, Nina Pilke
Svenskans beskrivning 36. Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017. Red. Marco Bianchi, David Håkansson, Björn Melander, Linda Pfister, Maria Westman & Carin Östman. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 102, Uppsala, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, Conference paper 2019
Conference paper

Terminologiskt intresse och engagemang inom högre utbildning. Kungliga tekniska högskolans insatser inom ett svenskt terminologiskt nätverk 1941–1983
Hans Landqvist, Nina Pilke
Työelämän viestintä II – Workplace Communication II. VAKKI-symposiumi XXXIX, 7–8.2.2019, Vaasan yliopisto – University of Vaasa, Conference contribution 2019
Conference contribution

A terminologia Latina till swenska ord. En studie av latinska och svenska lexikala enheter i två juridiska handböcker från 1670-talet
Lena Rogström, Hans Landqvist
Harry Lönnroth, Bodil Haagensen, Maria Kvist & Kim Sandvad West (red.) Studier i svensk språkhistoria 14, Vaasa, Vaasan yliopisto - University of Vaasa, Conference paper 2018
Conference paper

(O)lika? Två experters verksamhet inom ett terminologiskt nätverk
Hans Landqvist, Nina Pilke
Kääntä, Liisa, Mona Enell-Nilsson & Nicole Keng (utg.), Työelämän viestintä, Arbetslivskommunikation, Workplace Communication, Kommunikation im Berufsleben. VAKKI-symposiumi XXXVIII. Vaasa 8.—9.2.2018, Vaasa, Vaasan yliopisto, Conference paper 2018
Conference paper

Showing 71 - 80 of 150

2010

Juridiska genrer på svenska
Hans Landqvist
Mattila, H.E.S., A. Piehl & S. Pajula (toim./red.), Oikeuskieli ja säädöstieto Suomenkielinen lakikirja 250 vuotta - Rättsspråk och författningsinformation Den finskspråkiga lagboken 250 år, Helsinki/Helsingfors, Suomalainen Lakimiesyhdistys, Chapter in book 2010
Chapter in book

Inledning [till avdelningen Juridik på svenska i Finland]
Hans Landqvist, Maria Kvist, Christer Laurén, Marianne Nordman
Mattila, H.E.S., A. Piehl & S. Pajula (toim./red.), Oikeuskieli ja säädöstieto Suomenkielinen lakikirja 250 vuotta - Rättsspråk och författningsinformation Den finskspråkiga lagboken 250 år, Helsinki/Helsingfors, Suomalainen Lakimiesyhdistys, Chapter in book 2010
Chapter in book

Trade Slang Terms among Swedish Musicians: Form, Meaning, and Function. A Study based on Primary Sources and Secondary Literature
Hans Landqvist
Heine, Carmen & Engberg, Jan (eds.), Reconceptualizing LSP. Online proceedings of the XVII European LSP Symposium 2009. Aarhus 2009. Extended Contributions Section, Conference paper 2010
Conference paper

Fackmännen, lekmännen och juridiken: några aspekter på juridiska handböcker för lekmän
Hans Landqvist
Nissilä, Niina & Nestori Siponkoski (red.), Språk och känslor. VAKKI-symposium XXX. (Publikationer av Forskargruppen för översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet vid Vasa universitet 37.), Conference paper 2010
Conference paper

2009

Märkesåret och det juridiska språket under 200 år
Hans Landqvist
Föredrag vid medlemsmöte inom Föreningen Auktoriserade Translatorer (FAT), Stockholm 2009-12-12, Conference contribution 2009
Conference contribution

Författare, översättare eller förlagsredaktörer: vem eller vilka har makt över romantitlarna i Vita serien?
Hans Landqvist
XXIX VAKKI Symposium Vasa universitet 2009. Abstracts, Conference contribution 2009
Conference contribution

Trade Slang Terms among Swedish Musicians: Form, Meaning, and Function
Hans Landqvist
XVII European Symposium on Languages for Specific Purposes 2009 Aarhus Abstracts, Conference contribution 2009
Conference contribution

2008

Tio år med Texter emellan
Hans Landqvist
Texter emellan 10. Examensarbeten vid översättarutbildningen 2006-2008 (Översättningsstudier vid Göteborgs universitet 12.), Chapter in book 2008
Chapter in book

Spår i SAOB: David Ehrenstråle Nehrman och Svenska Akademiens ordbok
Hans Landqvist
Kielen ja oikeuden kohtaamisia. Heikki E.S. Mattilan juhlakirja Toimittaneet Richard Foley, Tarja Salmi-Tolonen, Iris Tukiainen ja Birgitta Vehmas, Chapter in book 2008
Chapter in book

Showing 71 - 80 of 150

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 7/14/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?