Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Maia Andreasson

Senior lecturer

Maia Andreasson
Senior lecturer
maia.andreasson@svenska.gu.se
+46 31 786 4202

Room number: E323
Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg
Duties: Researcher


Department of Swedish (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.svenska.gu.se
svenska.exp@svenska.gu.se
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

About Maia Andreasson

Object shift, antecedents and information dynamics in mainland Scandinavian languages

The project investigates information dynamical aspects on object placement in mainland Scandinavian languages, focusing on the underlying causes of pronominal object shift in Swedish, Danish, and Norwegian.

Latest publications

Subject placement in Estonian Swedish
Maia Andréasson
Let us have articles betwixt us – Papers in Historical and Comparative Linguistics in Honour of Johanna L. Wood / Sten Vikner; Henrik Jørgensen; Elly van Gelderen... [et al.]., Aarhus, Denmark, Department of English & School of Communcation and Culture. Aarhus University, Chapter in book 2016
Chapter in book

På jakt efter amerikasvenskan
Maia Andréasson, Ida Larsson, Benjamin Lyngfelt, Jenny Nilsson, Sofia Tingsell
Svenskans beskrivning / [SvB.] 32, Förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13-14 oktober 2011 / redigerade av Björn Bihl, Peter Andersson & Lena Lötmarker, Conference paper 2013
Conference paper

Introduction: Object shift in the Nordic languages
Maia Andréasson, Kristine Bentzen, Elisabet Engdahl
Nordic Journal of Linguistics, Magazine article 2013
Magazine article

Amerikasvenskan förr och nu
Ida Larsson, Sofia Tingsell, Maia Andréasson, Benjamin Lyngfelt, Jenny Nilsson
Norsk lingvistisk tidskrift, Journal article 2012
Journal article

Inte bara objektsskifte – om placering av pronominella objekt i svenska och danska
Maia Andréasson
Svenskans beskrivning 31. Förhandlingar vid Trettioförsta sammankomsten för svenskans beskrivning. Umeå den 20–21 maj 2010., Conference paper 2011
Conference paper

Object Shift or Object Placement in General
Maia Andréasson
Proceedings of LFG10, CSLI Publications, Editors: Miriam Butt, Tracy Holloway King. LFG10 Carleton University, Ottawa, Canada, June 18-20, 2010, Conference paper 2010
Conference paper

Swedish CLARIN activities
Maia Andréasson, Lars Borin, Markus Forsberg, Jonas Beskow, Rolf Carlson et al.
Proceedings of the Nodalida 2009 workshop on CLARIN activities in the Nordic countries. NEALT Proceedings Series, Conference paper 2009
Conference paper

Pronominal object shift – not just a matter of shifting or not
Maia Andréasson
Working Papers in Scandinavian Syntax, Magazine article 2009
Magazine article

Showing 11 - 20 of 20

2008

Not All Objects Are Born Alike: Accessibility as a Key to Pronominal Object Shift in Swedish and Danish
Maia Andréasson
Proceedings of LFG08, CSLI Publications, Editors: Miriam Butt, Tracy Holloway King. LFG08, University of Sydney, Australia, July 4, 2008 – July 6, 2008, Conference paper 2008
Conference paper

Habeas Corpus: A survey for SNK - a Swedish national corpus
Maia Andréasson, Lars Borin, Magnus Merkel
Göteborg, University of Gothenburg, Report 2008
Report

Då skrev vi gärna en festskriftsartikel
Maia Andréasson, Karin Helgesson
NOG ORDAT? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008, Magazine article 2008
Magazine article

2007

The Architecture of I-Structure
Maia Andréasson
Proceedings of LFG07, CSLI Publications, Editors: Miriam Butt, Tracy Holloway King. LFG07, Stanford University, Ca, USA, July 28–30 2007, Conference paper 2007
Conference paper

Satsadverbial, ledföljd och informationsdynamik i svenskan
Maia Andréasson
Göteborg, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, Doctoral thesis 2007
Doctoral thesis

2005

Språkriktighetsboken. Utarbetad av Svenska språknämnden
Jan Svanlund, Claes Garlén, Maia Andréasson, Olle Josephson, Birgitta Lindgren et al.
Norstedts Akademiska Förlag, Book 2005
Book

2004

Har/hade-bortfall i svenskan. Hur finit är ett naket supinum?
Maia Andréasson, Susanna Karlsson, Erik Magnusson, Sofia Tingsell
Svenskans beskrivning, Uppsala, Uppsala universitet, Conference paper 2004
Conference paper

Word order in the Swedish midfield - an OT approach.
Elisabet Engdahl, Maia Andréasson, Kersti Börjars
Karlsson, F. (ed). "Proceedings of the 20th Scandinavian Conference of Linguistics", Helsinki, January 7-9, 2004, Conference paper 2004
Conference paper

Syntax
Roger Källström, Maia Andréasson, Benjamin Lyngfelt
Göteborg, Dept. of Swedish, Göteborg University, Report 2004
Report

2003

Showing 11 - 20 of 20

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 7/14/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://svenska.gu.se/english/about-us/staff/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fsvenska.gu.se%2Fom-oss%2Fpersonal%2F%3FtipFriend%3Dtrue%26tipUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fsvenska.gu.se%252Fom-oss%252Fpersonal%252F%253Fprint%253Dtrue%2526tipFriend%253Dtrue%2526tipUrl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fsvenska.gu.se%25252Fom-oss%25252Fpersonal%25252F%25253Fprint%25253Dtrue%252526publicationPageNumber%25253D2%252526selectedTab%25253D2%252526userId%25253Dxandrm%252526amp%25253BlanguageCode%25253Dsv%2526publicationPageNumber%253D2%2526selectedTab%253D2%2526userId%253Dxandrm%2526amp%253BlanguageCode%253Dsv%26print%3Dtrue%26publicationPageNumber%3D2%26selectedTab%3D2%26userId%3Dxandrm%26amp%3BlanguageCode%3Dsv&tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fsvenska.gu.se%2Fom-oss%2Fpersonal%2F%3Fprint%3Dtrue%26tipFriend%3Dtrue%26tipUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fsvenska.gu.se%252Fom-oss%252Fpersonal%252F%253Fprint%253Dtrue%2526publicationPageNumber%253D2%2526selectedTab%253D2%2526userId%253Dxandrm%2526amp%253BlanguageCode%253Dsv%26publicationPageNumber%3D2%26selectedTab%3D2%26userId%3Dxandrm%26amp%3BlanguageCode%3Dsv&publicationPageNumber=2&selectedTab=2&userId=xandrm&languageCode=sv
Utskriftsdatum: 2020-08-10