Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Sofie Johansson

Researcher

Sofie Johansson
Researcher
sofie.johansson@svenska.gu.se
+46 31 786 4203

Room number: F315
Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Department of Swedish (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.svenska.gu.se
svenska.exp@svenska.gu.se
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Latest publications

Lexical diversity and mild cognitive impairment
Sofie Johansson, Kristina Lundholm Fors, Malin Antonsson, Dimitrios Kokkinakis
Proceedings of the 10th International Conference of Experimental Linguistics, 25-27 September 2019, Lisbon, Portugal / edited by Antonis Botinis, Athens, Greece, ExLing Society, Conference paper 2019
Conference paper

Ordförståelsens betydelse för en- och flerspråkiga elevers läsförståelse i naturvetenskapliga ämnen
Sofie Johansson, Anna Lyngfelt
Presentation på NordAnd-konferensen, 27-29 maj 2019, København, Conference contribution 2019
Conference contribution

The Development of Swedish Receptive Vocabulary in CLIL: A Multilingual Perspective
Sofie Johansson, Inger Lindberg
Investigating content and language integrated learning : insights from Swedish high schools / edited by Liss Kerstin Sylvén., Bristol. UK, Multilingual Matters, Chapter in book 2019
Chapter in book

Visualizing Vocabulary: An Investigation into Student Assignments in CLIL and Non-CLIL Contexts
Sofie Johansson, Elisabeth Ohlsson
Investigating content and language integrated learning : insights from Swedish high schools / edited by Liss Kerstin Sylvén., Bristol, UK, Multilingual Matters, Chapter in book 2019
Chapter in book

Lexin - ett stöd i språkutvecklingen hos nyanlända?
Ann-Kristin Hult, Richard LaBontee, Sofie Johansson
Nyanländas språkinlärning. Fem delstudier om nyanländas lärande i olika kontexter. Johansson, Sofie (red.), Göteborg, Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet, Report chapter 2018
Report chapter

Students’ Perception of A Science Text: A Study On The Interrelation Of Vocabulary and Text Comprehension.
Anna Lyngfelt, Sofie Johansson
Paper presented at ECER, Bolzano Italy, 4-7 Sept 2018., Conference paper 2018
Conference paper

Bedömning av en- och flerspråkiga elevers ordförståelse i naturvetenskapliga ämnen.
Sofie Johansson, Clas Olander
Paper presenterat på 13:e konferensen om Nordens språk som andraspråk, NordAnd, Vaasa, 7-9 June, 2017, Conference contribution 2017
Conference contribution

Showing 41 - 50 of 64

2009

LIX 68 revisited - An extended readability measure
Katarina Mühlenbock, Sofie Johansson Kokkinakis
Proceedings of Corpus Linguistics 2009, Conference paper 2009
Conference paper

2008

Måste man vara strömförande för att vara en bra ledare?
Margareta Holmegaard, Sofie Johansson Kokkinakis
Lisetten, föreningstidning för Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk, Magazine article 2008
Magazine article

Workshop on NLP for Reading and Writing
Rickard Domeij, Sofie Johansson Kokkinakis, Ola Knutsson, Sylvana Sofkova Hashemi
Swedish Conference of Language Technology, 2008, Conference paper 2008
Conference paper

Readability and Multilingualism
Sofie Johansson Kokkinakis
Scandinavian Conference of Linguistics, Uppsala, 1-3 October, Conference contribution 2008
Conference contribution

Kunskapsrelaterat språk i läromedel och undervisning.
Margareta Holmegaard, Sofie Johansson Kokkinakis
SPRÅK OCH KUNSKAP I UTVECKLING, Göteborg, maj 2008, Conference paper 2008
Conference paper

Word Type Grouping in Secondary School Textbooks
Inger Lindberg, Sofie Johansson Kokkinakis
TALC (Teaching and Language Corpora) Conference, Lissabon, 2008, Conference paper 2008
Conference paper

A survey of words in Swedish Secondary School Textbooks and Multilingual students’ understanding.
Sofie Johansson Kokkinakis, Inger Lindberg
Conference workshop, Readability and Multilingualism, Scandinavian Conference of Linguistics, Conference paper 2008
Conference paper

En datorbaserad lexikalisk profil
Sofie Johansson Kokkinakis
Festskrift till Sven-Göran Malmgren, Göteborg, Meijerbergs institut, Chapter in book 2008
Chapter in book

2007

Språkteknologiskt arbete i OrdiL-projektet i "OrdiL - en korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare år"
Sofie Johansson Kokkinakis
OrdiL - En korpusbaserad kartläggning av ordförrådet i läromedel för grundskolans senare del., Göteborg, Göteborg University, Chapter in book 2007
Chapter in book

Showing 41 - 50 of 64

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 7/14/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://svenska.gu.se/english/about-us/staff/?publicationPageNumber=5&selectedTab=2&languageId=100001&userId=xjosof&userName=Sofie+Johansson+Kokkinakis
Utskriftsdatum: 2020-07-16