Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Anna Hannesdóttir

Professor

Anna Hannesdóttir
Professor
anna.hannesdottir@svenska.gu.se
+46 31 786 4466

Room number: F331
Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Lundgrensgatan 1B , 41256 Göteborg


Department of Swedish (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.svenska.gu.se
svenska.exp@svenska.gu.se
Visiting Address: Lundgrensgatan 1B , 412 56 Göteborg

Latest publications

Kontrastiv konstruktionsgrammatik och tvåspråkig lexikografi. Konstruktioner och konstruktionsekvivalenser i Islex.se
Anna Helga Hannesdottir, Benjamin Lyngfelt
Nordiske studier i leksikografi. Den 14 Konference om Leksikografi i Norden, Reykjavík, Iceland, May 30-June 2, 2017. Ásta Svavarsdóttir, Halldóra Jónsdóttir, Helga Hilmisdóttir, Thórdís Úlfarsdóttir (eds.), Reykjavik, Nordisk forening for leksikografi, Conference paper 2018
Conference paper

Språk i kontakt och konkurrens. Den tvåspråkiga lexikografins relevans för svensk språkhistoria
Anna Helga Hannesdottir
Studier i svensk språkhistoria 14 (red. Harry Lönnroth, Bodil Haagensen, Maria Kvist, Kim Sandvad West), Vasa, Vasa universitet, Conference paper 2018
Conference paper

Svenska ord – men vilka? Om uppslagsorden i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien
Emma Sköldberg, Anna Helga Hannesdottir
Svenskans beskrivning 35, Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten, Göteborg 11–13 maj 2016., Göteborg, Göteborgs universitet, Conference paper 2017
Conference paper

Swedish lexicographic history revisited
Anna Helga Hannesdottir
Words across history : advances in historical lexicography and lexicology / Ma. Victoria Domínguez-Rodríguez, Alicia Rodríguez-Álvarez, Gregorio Rodríguez-Herrera, Verónica C. Trujillo-González (eds)., Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: Sevicio de Publicaciones y Difusión Científica, Chapter in book 2016
Chapter in book

Tvåspråkig lexikografi – ny teknik, nya funktioner. Den digitala ordboken som parallellkorpus
Anna Helga Hannesdottir
Framtidens Lexikografi. Rapport från ett symposium i Göteborg 5 oktober 2012, Conference paper 2016
Conference paper

Ett skepp kommer lastat
Anna Helga Hannesdottir
Idun, Magazine article 2015
Magazine article

"Det vackraste vi har"
Anna Helga Hannesdottir
Svenska institutets konferens för svensklärare i utlandet, Lidingö 20–22 augusti 2015, Conference contribution 2015
Conference contribution

Showing 21 - 30 of 59

2012

Orðfræðirit frá fyrri tíð
Anna Helga Hannesdottir
Orð og tunga , Book review 2012
Book review

2011

From vernacular to national language: Language planning and the discourse of science in eighteenth-century Sweden
Anna Helga Hannesdottir
Languages of Science in the Eighteenth Century. Ed. by Britt-Louise Gunnarsson. De Gruyter Mouton ISBN 978-3-11-025505-8, Berlin, De Gruyter Mouton, Chapter in book 2011
Chapter in book

Um orð, íslensk og sænsk
Anna Helga Hannesdottir
Díslex. Dísæt lex(íkógraf)ía kennd Þórdísi Úlfarsdóttur fimmtugri 27.4.2011, Magazine article 2011
Magazine article

ISLEX.se
Anna Helga Hannesdottir, Håkan Jansson, Ylva Hellerud
Reykjavik, internetpublikation, Edited book 2011
Edited book

Stark nordisk språkgemenskap – uppdrag för den akademiska utbildningen i Skandinavien
Anna Helga Hannesdottir, Gitte Mose
Språk i Norden 2011, Köpenhamn, Nordisk sprogkoordination, Dansk sprognævn, Chapter in book 2011
Chapter in book

2010

Mot en begreppsbaserad isländsk och svensk fraseologisk ordbok. Reflektioner kring pragmatiska idiom
Anna Helga Hannesdottir, Jón Hilmar Jónsson, Sofia Tingsell
Nordiska studier i lexikografi. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Tammerfors 3–5 juni 2009, Conference paper 2010
Conference paper

Explicit och implicit information i tvåspråkig lexikografi
Anna Helga Hannesdottir, Bo Ralph
Nordiska studier i lexikografi. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Tammerfors 3–5 juni 2009, Conference paper 2010
Conference paper

Den nordiska språkförståelsen: "evnen til å forstå annerledes talende mennesker"
Anna Helga Hannesdottir
Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri, Magazine article 2010
Magazine article

"Ordaboken moste tryckias"
Anna Helga Hannesdottir
LexicoNordica, Book review 2010
Book review

Showing 21 - 30 of 59

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 7/14/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?