Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hans Landqvist

Senior lecturer

Hans Landqvist
Senior lecturer
hans.landqvist@svenska.gu.se
+46 31 786 4546
0736-957461

Room number: F325
Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Department of Swedish (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.svenska.gu.se
svenska.exp@svenska.gu.se
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

About Hans Landqvist

 

Hans Landqvists research focusses on the following three areas; professional discourse, especially in legal contexts, text research, and translation studies. Another research interest is vocabulary and dictionaries, both general dictionaries like Svenska Akademiens ordbok (SAOB, ’The Swedish Academy Dictionary’, 1893–) and specialized dictionaries like Juridikens termer (’Legal Terminology’, 1st ed. 1958, 9th ed. 2002). Hans Landqvist also studies lingustic varieties, especially Swedish in Finland (Finland Swedish) in relation to Swedish in Sweden and trade slang among professional Swedish musicians.

Latest publications

Samtal om Svenskt översättarlexikon – SÖL
Hans Landqvist, Linnéa Koré
Presentation vid Hieronymusdagen, 30 september2019, Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet & Göteborgs stadsbibliotek, Conference contribution 2019
Conference contribution

Institutionella aktörer och terminologiarbete – (om)organisation av terminologiska infrastrukturer i Sverige
Hans Landqvist, Niina Nissilä, Nina Pilke
Poster vid Svenskans beskrivning 37, Åbo Akademi, 8–10 maj 2019, Poster 2019
Poster

”Förslagsvis kunde en ren översättning av de tyska uttrycken användas”. Fackexperter, språkexperter och terminologiska frågor i Sverige 1941–1983
Saga Bendegard, Hans Landqvist, Niina Nissilä, Nina Pilke
Svenskans beskrivning 36. Förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017. Red. Marco Bianchi, David Håkansson, Björn Melander, Linda Pfister, Maria Westman & Carin Östman. Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 102, Uppsala, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, Conference paper 2019
Conference paper

Terminologiskt intresse och engagemang inom högre utbildning. Kungliga tekniska högskolans insatser inom ett svenskt terminologiskt nätverk 1941–1983
Hans Landqvist, Nina Pilke
Työelämän viestintä II – Workplace Communication II. VAKKI-symposiumi XXXIX, 7–8.2.2019, Vaasan yliopisto – University of Vaasa, Conference contribution 2019
Conference contribution

A terminologia Latina till swenska ord. En studie av latinska och svenska lexikala enheter i två juridiska handböcker från 1670-talet
Lena Rogström, Hans Landqvist
Harry Lönnroth, Bodil Haagensen, Maria Kvist & Kim Sandvad West (red.) Studier i svensk språkhistoria 14, Vaasa, Vaasan yliopisto - University of Vaasa, Conference paper 2018
Conference paper

(O)lika? Två experters verksamhet inom ett terminologiskt nätverk
Hans Landqvist, Nina Pilke
Kääntä, Liisa, Mona Enell-Nilsson & Nicole Keng (utg.), Työelämän viestintä, Arbetslivskommunikation, Workplace Communication, Kommunikation im Berufsleben. VAKKI-symposiumi XXXVIII. Vaasa 8.—9.2.2018, Vaasa, Vaasan yliopisto, Conference paper 2018
Conference paper

Showing 41 - 50 of 150

2014

"'Saattana', tackade Vera på felaktig finska och tog emot den." Manifest språkväxling i Eija Hetekivi Olssons roman Ingenbarnsland
Hans Landqvist
Svenskans beskrivning 33. Förhandlingar vid Trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning. Helsingfors den 15–17 maj 2013. Redigerade av Jan Lindström, Sofie Henricson, Anne Huhtala, Pirjo Kukkonen, Hanna Lehti-Eklund & Camilla Lindholm, Conference paper 2014
Conference paper

Flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur på svenska: några tankar om att analysera kontexten för litterära verk
Hans Landqvist
Språkmöten i skönlitteratur – tvärvetenskapliga perspektiv, Conference contribution 2014
Conference contribution

Att analysera flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur på svenska: förslag till analys av kontextuella komponenter
Hans Landqvist, Siv Björklund
Lamminpää, Siru & Christian Rink (toim.), Demokratia, Demokrati, Democracy, Demokratie. VAKKI-symposiumi XXXIV, Vaasa 13.-14.2.2014. VAKKI Publications, Conference paper 2014
Conference paper

Att analysera flerspråkighet och språkväxling i skönlitteratur på svenska
Siv Björklund, Hans Landqvist
VAKKI-Symposium XXXIV Vasa universitet 2014. Abstracts, Conference contribution 2014
Conference contribution

Mellan Oe och Hc med F i fokus
Hans Landqvist
Workshop inom profilområdet Text och kontext, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, 2014-09-29, Conference contribution 2014
Conference contribution

Fint språk / Good Language. Festskrift till Lars-Gunnar Andersson
Karin Helgesson, Hans Landqvist, Benjamin Lyngfelt, Jenny Nilsson, Catrin Norrby et al.
Göteborg, Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Edited book 2014
Edited book

”’Saattana’, tackade Vera på felaktig finska och tog emot den.” Språkväxling och flerspråkighet i sverigesvensk litteratur utifrån Eija Hetekivi Olssons roman Ingenbarnsland
Hans Landqvist
Minoritet, mångkultur och flerspråkighet. Svenska Litteratursällskapet i Finland (SLS), Helsingfors, 19 Maj 2014, Conference contribution 2014
Conference contribution

Showing 41 - 50 of 150

Page Manager: Webbredaktionen|Last update: 7/14/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?