Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Qarin Franker

Senior lecturer

Qarin Franker
Senior lecturer
qarin.franker@svenska.gu.se
+46 31 786 4464
0708-293296

Room number: L205
Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Lennart Torstenssonsgatan 6-8 , 41256 Göteborg


Department of Swedish (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.svenska.gu.se
svenska.exp@svenska.gu.se

Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 405 30 Göteborg

Latest publications

Kräver IKEA kontext? Om bedömning av skriftspråklig medvetenhet hos vuxna nybörjarläsare
Qarin Franker
Profession, Politik och Passion - Inger Lindberg som andraspråksforskare, en vänbok , Göteborg, Chapter in book 2013
Chapter in book

Bilvalet har betydelse
Qarin Franker
Språk och lärande Language and Learning. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 7-8 november 2008 Papers from the ASLA Symposium in Stockholm, 7-8 November, 2008, Journal article 2009
Journal article

Marjane - en iranska i Europa. språk och identitetsskapande i den grafiska romanen Persepolis.
Qarin Franker
Språk och gräns/er - Om språk och identitetsskapande i några skönlitterära verk. Redaktör: Marie Carlson. Rapporter om svenska som andraspråk (ROSA), Magazine article 2008
Magazine article

Bildval i alfabetiseringsundervisning - en fråga om synsätt
Qarin Franker
Göteborg, Reprocentralen, Humanisten, Göteborgs universitet, Book 2007
Book

Att utveckla litteracitet i vuxen ålder - alfabetisering i en tvåspråkig kontext
Qarin Franker
Hyltenstam, K och Lindberg, I (red): Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle, Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2004
Chapter in book

Äntligen kan jag läsa. Om vuxna invandrares litteracitet i det svenska samhället.
Qarin Franker
KRUT. Kritisk utbildningstidskrift, Magazine article 2003
Magazine article

Alfabetisering i Sverige - förutsättningar och möjligheter
Qarin Franker
Åhl, H (red.), Svenskan i tiden - verklighet och visioner., Stockholm, HLS förlag, Chapter in book 2000
Chapter in book

Alfabetisering - på vems villkor?
Qarin Franker
Andersson, A-B, Enström, I, Källström, R &Nauclér, K (red.), Svenska som andraspråk och andra språk. Festskrift till Gunnar Tingbjörn. , Göteborg, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, Chapter in book 1997
Chapter in book

Showing 1 - 10 of 11

2013

Kräver IKEA kontext? Om bedömning av skriftspråklig medvetenhet hos vuxna nybörjarläsare
Qarin Franker
Profession, Politik och Passion - Inger Lindberg som andraspråksforskare, en vänbok , Göteborg, Chapter in book 2013
Chapter in book

2011

2009

Bilvalet har betydelse
Qarin Franker
Språk och lärande Language and Learning. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 7-8 november 2008 Papers from the ASLA Symposium in Stockholm, 7-8 November, 2008, Journal article 2009
Journal article

2008

Marjane - en iranska i Europa. språk och identitetsskapande i den grafiska romanen Persepolis.
Qarin Franker
Språk och gräns/er - Om språk och identitetsskapande i några skönlitterära verk. Redaktör: Marie Carlson. Rapporter om svenska som andraspråk (ROSA), Magazine article 2008
Magazine article

2007

Bildval i alfabetiseringsundervisning - en fråga om synsätt
Qarin Franker
Göteborg, Reprocentralen, Humanisten, Göteborgs universitet, Book 2007
Book

2004

Att utveckla litteracitet i vuxen ålder - alfabetisering i en tvåspråkig kontext
Qarin Franker
Hyltenstam, K och Lindberg, I (red): Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle, Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2004
Chapter in book

2003

Äntligen kan jag läsa. Om vuxna invandrares litteracitet i det svenska samhället.
Qarin Franker
KRUT. Kritisk utbildningstidskrift, Magazine article 2003
Magazine article

2000

Alfabetisering i Sverige - förutsättningar och möjligheter
Qarin Franker
Åhl, H (red.), Svenskan i tiden - verklighet och visioner., Stockholm, HLS förlag, Chapter in book 2000
Chapter in book

1997

Alfabetisering - på vems villkor?
Qarin Franker
Andersson, A-B, Enström, I, Källström, R &Nauclér, K (red.), Svenska som andraspråk och andra språk. Festskrift till Gunnar Tingbjörn. , Göteborg, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet, Chapter in book 1997
Chapter in book

Showing 1 - 10 of 11

Page Manager: Kristina Holmlid|Last update: 7/14/2016
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?