Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Avstämning och planering

Research profile seminar

Språkbruksseminarium: Avstämning och planering

Date: 1/12/2018

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Humanities

Organizer: Språkbruksseminarierna och samtalslaborationerna är två seminarieserier anordnade av profilområdet Text och kontext, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet. Arrangemangen är öppna för alla intresserade, inom och utanför institutionen.

Location: Lennart Torstenssonsgatan, Lennart Torstenssonsgatan 6-8
L308

Contact person: Per Holmberg

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?