Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att queera flerspråkighetsforskning

Research profile seminar

Hyltenstam, Axelsson och Lindberg poängterar att "området flerspråkighet har under de senaste 40 åren utvecklats till ett omfattande forskningsfält" (2012: 7). Ett flertal studier har belyst psykolingvistiska, språkstrukturella, pedagogiska och sociolingvistiska faktorer i samspelet mellan olika språk på individs- och samhällsnivå. Sociolingvistiska undersökningar har fokuserat särskilt på förhållandet mellan språk och ålder, etnicitet och social klass (jmf forskning om ungdomsspråk). Sexualitet, och dess intersektionalitet med andra sociala kategorier, har istället varit på kanten av den vetenskapliga produktionen om flerspråkighet. Mot denna bakgrund är syftet med denna föreläsning att motverka denna marginalisering genom att "queera" flerspråkighetsfältet. Ett sådant queer perspektiv ges genom en analys av en dokumentär - Oriented - som skildrar livet av tre homosexuella palestinier i Israel. Dessa män "har israeliskt pass, röstar i israeliska val, pratar hebreiska, men de kan och vill inte kalla sig själva för israeler eftersom de är palestinier" (McDonald 2015). Med hjälp av Foucaults begrepp "heterotopi" samt Bucholtz och Halls "taktiker av intersubjektivitet", hävdar jag att Israel är en "homotopi" som skapar komplexa tillhörighetsmönster som uttrycks bland annat genom kodväxling hebreiska-arabiska.

---

Over the last thirty years research on multilingualism has gained considerable momentum unpacking psycholinguistic, sociolinguistic, structural linguistic and educational aspects of the presence of multiple languages at the level of the individual and of society. Sociolinguistic research on multilingualism has focused particularly on the relationship between languages and the discursive construction of the nexus of age, ethnicity and social class (see in particular research on youth styles). Sexuality, and its intersections with other social categories, has instead remained on the fringe of multilingualism research. This presentation address this marginal position, arguing for a queering of scholarship on multilingualism. For this purpose, I analyse a documentary - Oriented - which presents the lives of three gay Palestinians who "hold Israeli passports, vote in Israeli elections, speak primarily in Hebrew, and yet they can't and won't call themselves Israeli, because they are Palestinian" (McDonald 2015). With the help of Foucault's notion of "heterotopia" as well as Bucholtz and Hall's "tacticts of intersubjectivity", I argue that Israel is a "homotopia" which creates complex patterns of vicious belonging, which manifests itself through code-switching between Hebrew and Arabic.

Lecturer: Tommaso Milani

Date: 10/2/2017

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Language, Humanities

Organizer: Institutionen för svenska språket

Location: Lennart Torstenssonsgatan, Lennart Torstenssonsgatan 6-8
L308

Contact person: Julia Prentice

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?