Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Andraspråksinlärning och förstaspråksbevarande hos utlandsadopterade

Research profile seminar

Gunnar Norrman ger en kort bakgrund till debatten om ålderseffekter och presenterar sitt pågående avhandlingsarbete där han undersöker andraspråksinlärning och förstaspråksbevarande hos utlandsadopterade vuxna

Tidig språkerfarenhet är avgörande för en individs språkutveckling, och ett byte av språkmiljö i barndomen kan få långsiktiga effekter som varar genom hela livet. I forskningen kring andraspråksinlärning undersöks denna fråga inom studiet av ålderseffekter vid språkinlärning, där en senare startålder generellt leder till mätbara skillnader i språkbruk mellan andraspråkstalare och förstaspråkstalare. Den centrala debatten inom detta fält rör huruvida ålderseffekter beror på skillnader i biologisk mognad eller om det är resultatet av påverkan mellan en talares olika språk.

I mitt pågående avhandlingsarbete undersöker jag denna fråga genom att studera vuxna som adopterats till Sverige som barn. Dessa individer börjar inte bara lära sig ett nytt språk tidigt i livet, utan de förlorar också i regel alla kunskaper i förstaspråket (L1). Utlandsadopterades språkinlärningsbakgrund skiljer sig därför från både normal inlärning av L1 och tvåspråkig inlärning av L2. Tidigare forskning har visat att utlandsadopterade skiljer sig på subtila sätt från L1-talare av det nya språket, i synnerhet vad gäller fonologisk perception. Mycket tyder dessutom på att kunskap tillägnad före adoption inte försvinner helt trots att språket inte har talats på många år.

I min presentation kommer jag att att ge en kort bakgrund till debatten om ålderseffekter. Jag kommer även att presentera mitt pågående avhandlingsarbete där jag undersöker andraspråksinlärning och förstaspråksbevarande hos utlandsadopterade vuxna genom att mäta elektriska fält i hjärnan med hjälp av elektroencefalografi och Event-Related Potentials (EEG/ERP). Slutligen kommer jag att presentera några teoretiska reflektioner kring studiet av biologisk utveckling och språkerfarenhet i ett försök att överbrygga den polariserade debatten kring ålderseffekter vid andraspråksinlärning.

Lecturer: Gunnar Norrman, doktorand i tvåspråkighet vid Stockholms universitet

Date: 11/20/2017

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Language, Humanities

Organizer: Institutionen för svenska språket

Location: Lennart Torstenssonsgatan, Lennart Torstenssonsgatan 6-8
K332

Contact person: Julia Prentice

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?