Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

BOKMÄSSAN: Måste alla lärare vara språklärare?

Research profile seminar, Fair

Charlotta Olvegård och Tina Kenttä samtalar om den fortbildningssatsning på genrepedagogiskt arbetssätt som genomförs på Ryaskolan i Göteborg. Fokus blir språkets roll i skolans ämnen, lärares kunskap om språk samt flerspråkighet och lärande.

Lecturer: Tina Kenttä, utvecklingsledare på Ryaskolan, en kommunal F-9 skola i Biskopsgården Lotta Olvegård, universitetslektor i svenska som andraspråk, institutionen för svenska språket

Date: 9/27/2018

Time: 11:30 AM - 12:00 PM

Categories: Language, Humanities

Organizer: Institutionen för svenska språket

Location: monter B0774 Bokmässan,

Contact person: Barbro Wallgren Hemlin

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?