Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Anna Lindholm: slutseminarium

PhD Seminar, Research profile seminar

Anna Lindholm, doktorand i svenska som andraspråk, håller sitt slutseminarium.

Slutseminariet behandlar Anna Lindholms avhandlingsprojekt som har arbetstiteln: "Flerspråkiga elevers läsförståelse. En studie om lässtrategier och läsutveckling på mellanstadiet".

Granskare: Caroline Liberg, Uppsala universitet

Underlag finns under Seminarieartiklar på det lokala intranätet för personal vid institutionen. Du behöver logga in med ditt personliga lösenord.

Om du inte har möjlighet att logga in på intranätet, kontakta Anna Lindholm för underlag.

Lecturer: Anna Lindholm, doktorand i svenska som andraspråk

Date: 9/17/2018

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Humanities, Language, Svenska

Organizer: Institutionen för svenska språket

Location: Lennart Torstenssonsgatan, Lennart Torstenssonsgatan 6-8
L308

Contact person: Stina Ericsson

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?