Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Svenska som andraspråk i kolliderande diskurser

Research profile seminar

Christina Hedman och Ulrika Magnusson från Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet presenterar ett pågående forskningsprojekt om skolämnet svenska som andraspråk. Svenska som andraspråk i kolliderande diskurser: ämneskonstruktioner, elevröster och metodologiska frågeställningar.

Forskningsprojektet omfattar bland annat en etnografisk fältstudie av sva-undervisning i tre gymnasieskolor under mer än en ettårsperiod. Presentationen tar avstamp i en tidigare analys av akademiska diskurser om skolämnet sva från dess införande 1995 och i relation till begreppet likvärdighet (Hedman & Magnusson, 2018). De två kolliderande diskurser som där identifieras (ett andraspråksämne för ökad likvärdighet visavi ett exkluderande lågstatusämne som konstruerar sina elever i termer av brist) diskuteras i förhållande till 15 intervjuade gymnasieelevers uttryckta erfarenheter av sva-undervisning under gymnasietiden; varför eleverna väljer att stanna kvar trots ämnets lägre grad av legitimitet i förhållande till det "riktiga" svenskämnet. Eleverna betonar sva-lärarens – i deras ögon exklusiva – pedagogiska stöttning som ett främsta skäl till att stanna, vilket vi också analyserar mot bakgrund av den observerade undervisningen. Vi relaterar de här resultaten till några metodologiska frågeställningar utifrån den aktuella studiens uppläggning och tidigare studier av skolämnet svenska som andraspråk.

Lecturer: Christina Hedman och Ulrika Magnusson, Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet

Date: 10/24/2018

Time: 12:00 PM - 1:30 PM

Categories: Language, Svenska, Humanities

Organizer: Institutionen för svenska språket

Location: Faculty of Arts, Lundgrensgatan 1B
C444

Contact person: Tommaso Milani

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?