Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

VitKrit: Textseminarium om vit melankoli

Research profile seminar

VitKrit är ett seminarium för dekolonialitet inom humaniora och konst, vars övergripande syfte är att utgöra ett forum för humanvetenskaplig och konstnärlig forskning vid Göteborgs universitet som sätter dekolonialitet i fokus för sitt kunskapsintresse.

Detta blir ett akademiskt textseminarium där vi samtalar om vit melankoli med utgångspunkt i två texter:

Hübinette, Tobias, och Catrin Lundström. 2015. "Swedish Whiteness and White Melancholia: A Diagnosis of a White Nation in Crisis". I Unveiling Whiteness in the Twenty-First Century: Global Manifestations, Transdisciplinary Interventions, redigerad av Veronica T Watson, Deirdre Howard-Wagner, och Lisa B. Spanierman, 49-76. Lanham, MD: Lexington Books.

Lundström, Catrin. 2017. "The White Side of Migration: Reflections on race, citizenship and belonging in Sweden". Nordic Journal of Migration Research 7(2): 79-87. https://doi.org/10.1515/njmr-2017-0014.

Seminariet är öppet för studenter och anställda vid Göteborgs universitet.

Seminarieserien VitKrit är ett samarbete mellan institutionen för kulturvetenskaper, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, institutionen för språk och litteraturer samt instiutionen för svenska språket vid Humanistiska fakulteten.

Date: 2/15/2019

Time: 2:15 PM - 4:00 PM

Categories: Humanities

Location: Faculty of Arts, Lundgrensgatan 1B
Sal F314 "Tripp"

Contact person: Tommaso Milani

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?