Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Om synen på språklig kompetens i relation till sfi-studerande

Research profile seminar

Maria Rydell från Stockholms universitet håller seminarium där hon presenterar delar av sin avhandling som handlar om konstruktioner och uppfattningar av språklig kompetens i relation till vuxna andraspråkstalare på sfi (utbildning i svenska för invandrare).

Vuxna invandrares språkkunskaper tillmäts idag ett allt större symboliskt värde och att vara bra på svenska lyfts ofta fram av nyanlända som något åtråvärt. På seminariet kommer jag att presentera delar av min avhandling som handlar om konstruktioner och uppfattningar av språklig kompetens i relation till vuxna andraspråkstalare på sfi (utbildning i svenska för invandrare). Språktestning och språkliga bedömningar utgör särskilda praktiker då uppfattningar om språklig kompetens aktualiseras. Avhandling studerar därför bedömning och testning av muntlig färdighet närmare. Jag kommer bland annat diskutera hur olika ideologier kring vad det innebär att vara "en kompetent språkbrukare" synliggörs i testsituationer och i gruppintervjuer med sfi-studerande, både metapragmatiskt och interaktionellt.

Lecturer: Maria Rydell, Stockholms universitet

Date: 2/13/2019

Time: 12:00 PM - 1:30 PM

Categories: Humanities, Language, Svenska

Organizer: Institutionen för svenska språket

Location: Lennart Torstenssonsgatan, Lennart Torstenssonsgatan 6-8
L308

Contact person: Tommaso Milani

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?