Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Linnéa Bäckström: slutseminarium

PhD Seminar

Linnéa Bäckström, doktorand i nordiska språk, håller sitt slutseminarium.

Slutseminariet behandlar Linnéa Bäckströms avhandlingsprojekt som för tillfället har två arbetstitlar; "Etableringen av ha-bortfall i svenskan. Om språkkontakt och syntaktisk förändring" eller "Hjälpverbsutlämning och språkkontakt. En diakron studie av etableringen av finit och infinit ha-bortfall i svenskan".

Opponent: Docent Erik Magnusson Petzell, akademiforskare vid Institutet för språk och folkminnen.

Underlag finns under Seminarieartiklar på det lokala intranätet för personal vid institutionen. Du behöver logga in med ditt personliga lösenord.

Om du inte har möjlighet att logga in på intranätet, kontakta Linnéa Bäckström för underlag.

Lecturer: Linnéa Bäckström, doktorand i nordiska språk.

Date: 5/21/2019

Time: 1:15 PM - 4:00 PM

Categories: Humanities

Organizer: Institutionen för svenska språket

Location: Lennart Torstenssonsgatan, Lennart Torstenssonsgatan 6-8
L308

Contact person: Stina Ericsson

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?