Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Diskursiva konstruktioner av svensk nationell identitet under 150 år

Research profile seminar

Karin Hagren Idevall presenterar ett projekt som syftar till att undersöka hur de diskursiva konstruktionerna av Sverige och svenskhet har förändrats från 1870-talet fram till idag, i texter som på olika sätt handlar om Sverige och vad som är svenskt.

På seminariet kommer resultat från en studie av diskurser om svenskhet i Svenska Turistföreningens årsbok att presenteras. Resultaten visar hur en gemensam svensk nationell identitet har konstruerats, upprätthållits, förändrats och dekonstruerats utifrån ett par centrala teman, så som kärleken till naturen, ett gemensamt historiskt arv och moderniteten. Karin Hagren Idevall kommer också att diskutera kopplingen mellan rasism och nationalism utifrån material från pågående analyser.

Lecturer: Karin Hagren Idevall, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Date: 6/3/2019

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Humanities

Location: Lennart Torstenssonsgatan, Lennart Torstenssonsgatan 6-8
L308

Contact person: Lotta Olvegård

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?