Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Malin Sandbergs slutseminarium

PhD Seminar

Malin Sandberg, doktorand i nordiska språk, håller sitt slutseminarium. Granskare är Hanna Sofia Rehnberg från Södertörns högskola.

Avhandlingen har den preliminära titeln "Från beslut till broschyr. Intertextualitet och interdiskursivitet i texter om kultur för äldre", och handlar om textkedjor i institutionella kontexter samt diskurser om äldre och kultur.

Underlag finns under Seminarieartiklar på det lokala intranätet för personal vid institutionen. Du behöver logga in med ditt personliga lösenord.

Om du inte har möjlighet att logga in på intranätet, kontakta Malin Sandberg för underlag.

Lecturer: Malin Sandberg, doktorand i nordiska språk.

Date: 9/13/2019

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Humanities

Location: C363

Contact person: Inga-Lill Grahn

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?