Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Språkbruksseminariet: Fortbildning på Facebook. En studie av svensklärares utvidgade kollegium

Research profile seminar

Ann-Christin Randahl, Institutionen för svenska språket, GU, kommer att presentera projektet Fortbildning på Facebook.

Under titeln Fortbildning på Facebook. En studie av svensklärares utvidgade kollegium kommer Ann-Christin att diskutera hur fortbildning av lärare sedan länge initierats uppifrån men att det idag även finns andra sätt för kunskapsutveckling. "De senaste årens snabba utveckling av forum på sociala medier där både större eller mindre grupper av människor samlas och på ett enkelt sätt diskuterar gemensamma angelägenheter, har skapat mer informella lärandemiljöer för lärare – initierade, utformade och helt drivna av lärarna själva."

Läs mer om projektet här.

Lecturer: Ann-Christin Randahl, lektor, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.

Date: 10/25/2019

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Humanities

Location: Faculty of Arts, Lundgrensgatan 1B
C362

Contact person: Inga-Lill Grahn

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?