Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Måndagsseminariet: Revideringen av Bokmålsordboka och Nynorskordboka

Research profile seminar

På måndagsseminariet den 28 oktober presenterar Margunn Rauset och Paul Meurer, Universitetet i Bergen arbetet med revideringen av Bokmålsordboka och Nynorskordboka.

Margunn Rauset är forskare och huvudredaktör för revideringen av Bokmålsordboka och Nynorskordboka. Under seminariet presenteras det aktuella arbetet med revideringen av de två ordböckerna, som finns tillgängliga på ordbok.uib.no och som app.

Paul Meurer arbetar med redigeringsverktyg för i första hand Bokmålsordboka och Nynorskordboka, och har också implementerat ett korpusverktyg (Korpuskel) som han vidareutvecklar för bruk i de lexikografiska projekten. Paul har också arbetat med trädbanksinfrastrukturen INESS, där gruppen har byggt upp en stor norsk trädbank (NorGramBank), som har fått en del funktionalitet som gör den till ett nyttigt verktyg för lexikografer.

Seminariet hålls på norska.

Obs! Lokal C362.

Date: 10/28/2019

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Humanities

Location: C362

Contact person: Louise Holmer

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?