Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Måndagsseminariet: Konstruktionsdiskurs (CxD) som den ultimata grammatiken

Research profile seminar

Jan-Ola Östman, Helsingfors/Falun: Konstruktionsdiskurs (CxD) som den ultimata grammatiken

Jag har en bakgrund dels i (konstruktions)grammatik, dels i (diskurs)pragmatik. Fram till cirka 2005 betraktade jag de här som två sätt att närma sig språk: det ena fokuserar språks struktur, det andra språks funktion. Men de två perspektiven lever naturligtvis inte egna liv. Pragmatiken (i en vid, IPrA- och Morris-bemärkelse) är för mig lika viktig som fonologi, morfosyntax och semantik, dvs. inte ¿viktigare¿. Det betyder att jag inte vill säga att språkets funktion i samhället, i kulturen eller för individen styr ¿allt¿.

Under de senaste 15 åren har jag arbetat med att ta det ¿motsatta¿ perspektivet till det som har varit förhärskande inom diskursanalys. Jag vill lyfta fram ¿grammatiken¿ som det viktigaste ¿ utan att behöva känna att jag är essentialistisk och statisk. Det har betytt att jag omdefinierat hela begreppet ¿grammatik¿ att även inkludera pragmatiska, kognitiva, kulturella och sociala aspekter som delar av grammatiken ¿ i stället för att ta dem i beaktande ¿i efterhand¿ (jfr uttryck av typen ¿Det beror på kontexten¿).

För att kunna göra det här har jag varit tvungen att försöka systematisera hela begreppet ¿kontext¿ på ett sätt som funktionellt och interaktionellt orienterade språkvetare säkert inte tycker om. Men jag insåg att den begreppsliga insikten bakom (Fillmoreansk) konstruktionsgrammatik ger ett ypperligt verktyg för att det här ska kunna göras.

Jag har således kallat min modell, mitt förklaringsförsök, för konstruktionsdiskurs, där den senare delen av sammansättningen, dvs. ¿diskurs¿ har samma teoretiska status som ¿grammatik¿.

I mitt seminarium vill jag diskutera de parametrar (¿attribut¿) jag i det här skedet känner mig rätt bekväm med och ge exempel (från min bakgrund som diskurspragmatiker och sociolingvist/dialektolog) på vilka tillgängliga ¿värden¿ som var och en av mina (i det här skedet) 11 huvudparametrar kan ta.

Jag ser gärna det här tillfället som ett seminarium där deltagarna väldigt gärna får komma med inspel. Själv kan jag t.ex. kort redogöra för hur jag behandlar/analyserar ordstäv som ¿Det löser sig¿, sa han som sket i badkaret, namn som Solf församling (vs Solfs församling), nyhetsrubriker och matrecept.

OBS! Ändrad lokal, nu i C364.

Lecturer: Jan-Ola Östman, Helsingfors universitet & Högskolan Dalarna

Date: 11/11/2019

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Humanities

Location: C364

Contact person: Benjamin Lyngfelt

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?