Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Samtalslaboration: Videomediert tolking i sykehussamtaler

Research profile seminar

Språkbruksseminariet leds av Jessica Pedersen Belisle Hansen, Universitetet i Oslo. I sitt doktorandprojekt undersöker hon videomedierad tolkning i sjukhusintervjuer, vilket innebär att läkare och patient inte talar samma språk och att tolkningen sker via videoteknologi.

I ph.d.-prosjektet mitt jobber jeg med videomediert tolking i sykehussamtaler. Det vil si at lege og pasient ikke snakker samme språk og at tolkingen foregår via videoteknologi. Tolken kan tenkes å ha en koordinerende rolle i interaksjonen da tolken er den eneste som kjenner til hva som sies på begge språkene og som produserer ytringer på begge språkene. Samtidig viser videoopptak fra slike samtaler at tolkens tilgang til det interaksjonelle rommet i noen tilfeller kan være begrenset, for eksempel at tolken ikke ser alle deltakerne. Jeg jobber for tiden med utdrag der den visuelle økologien eller hvordan deltakerne sitter i forhold til hverandre og i forhold til teknologien blir tatt opp av legen i begynnelsen av samtalen og tenkte at vi skulle se på et eller to slike utdrag.

Lecturer: Jessica Pedersen Belisle Hansen, Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo

Date: 12/13/2019

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Humanities

Location: Faculty of Arts, Lundgrensgatan 1B
C362

Contact person: Inga-Lill Grahn

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?