Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

INSTÄLLT Vidareutveckling av Lexin

Research profile seminar

Under seminariet presenteras några huvudpunkter ur en rapport om ordboken Lexin, som vi skrev på uppdrag av Språkrådet hösten 2019. I rapporten utvärderade vi Lexins målgruppsanpassning utifrån forskning inom lexikografi och flerspråkighet. Forskningsöversikten utmynnade i ett antal rekommendationer om hur man i en vidareutveckling skulle kunna göra Lexin mer tillgängligt för målgruppen.

https://lexin.nada.kth.se/lexin/

Lecturer: Ann-Kristin Hult och Lisa Loenheim

Date: 5/28/2020

Time: 10:15 AM - 11:45 AM

Categories: Svenska, Humanities, Language

Organizer: Institutionen för svenska språket

Location: Faculty of Arts, Lundgrensgatan 1B
J415

Contact person: Louise Holmer

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?