Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Vi bara testade en hypotes...: Ännu mer om preverbal placering av adverbial i svenska

Research profile seminar

Johan Brandtler diskuterar fenomenet preverbal placering av adverbial med utgångspunkt i ny data och tidigare publicerade artiklar.

I Brandtler & Håkansson (2017) diskuteras möjligheten i svenska till preverbal placering av adverbial, såsom illustreras i (1) nedan.

(1) Hon bara skojar.
(2) Han nästan grät av glädje.

I artikeln noterar vi att de adverbial som förekommer i preverbal position inte kan förekomma ensamma i fundamentet, medan de adverbial som kan placeras i fundamentet (ex. förmodligen, knappt, inte etc.) inte kan stå i preverbal position. Denna observation används som stöd för antagandet att svenska har två syntaktiskt olika slags adverbial: syntaktiska huvuden och syntaktiska fraser. Vi argumenterar vidare att möjligheten till preverbal placering även avgörs av adverbialets semantik: endast de adverbial som uttrycker en motsättning mellan ett hävdat och presupponerat sakförhållande kan placeras preverbalt (förutsatt att de är syntaktiska huvuden).

Vår analys har kritiserats i två oberoende uppsatser, Julien (2018) och Lundquist (2018). Dessa artiklar lyfter även fram delvis nya aspekter av fenomenet preverbal adverbialsplacering, vilka problematiserar våra tidigare antaganden. I detta föredrag kommer jag att mer utförligt diskutera fenomenet preverbal placering av adverbial med utgångspunkt i ny data samt tidigare nämnda artiklar.

Lecturer: Johan Brandtler

Date: 11/12/2018

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Language, Humanities, Svenska

Organizer: Institutionen för svenska språket

Location: Lennart Torstenssonsgatan, Lennart Torstenssonsgatan 6-8
L308

Contact person: Stina Ericsson

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://svenska.gu.se/english/current/calendar/Event_detail/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fsvenska.gu.se%2Faktuellt%2Fkalendarium%2FAktuellt_detalj%2F%3Fprint%3Dtrue%26eventId%3D70136784471&eventId=70136784471
Utskriftsdatum: 2020-02-26