Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Om "höll ja på å säga" som samtalsgrammatisk konstruktion

Research profile seminar

Niklas Norén håller seminarium om uttrycket "höll ja på å säga".

Uttrycket "höll ja på å säga" är ju intressant då det å ena sidan låter en talare kommentera och exponera något som faktiskt precis har sagts, och å andra sidan låter talaren distansera sig från (eller reparera) just detta, men inte helt. Niklas Norén kommer unders seminariet att beröra de formella egenskaper som skapar möjligheter för en talare att passa in uttrycket lite var stans i ett yttrande (eller i en text), men framförallt vilka dialogiska relationer till föregående och efterföljande samtalskontext som talare skapar när de använder uttrycket. Norén kommer att föreslå att uttrycket beskrivs som en samtalsgrammatisk konstruktion, eftersom det består av en mycket stabil konfiguration av lexikala och morfosyntaktiska element, vissa prosodiska element, samt en potential att utföra vissa kommunikativa uppgifter i den lokala dialogiska kontexten. I viss mån kommer seminariet även att beröra konstruktionens ålder i svensk samtalsspråk, dess förekomst i olika aktivitetstyper, samt något om likheter och skillnader mellan dess bruk i samtal och i dialogiska textgenrer på nätet. Seminariet avslutas med att gemensamt lyssna på och analysera några exempel hämtade från vardaglig interaktion, där synpunkter och uppslag för vidare studier tacksamt tas emot.

Lecturer: Niklas Norén

Date: 2/15/2019

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Humanities, Language, Svenska

Organizer: Institutionen för svenska språket

Location: Lennart Torstenssonsgatan, Lennart Torstenssonsgatan 6-8
K235

Contact person: Inga-Lill Grahn

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://svenska.gu.se/english/current/calendar/Event_detail/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fsvenska.gu.se%2Faktuellt%2Fkalendarium%2FAktuellt_detalj%2F%3Fprint%3Dtrue%26eventId%3D70136837822&eventId=70136837822
Utskriftsdatum: 2020-02-26