Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Vi bara testade en hypotes...: Ännu mer om preverbal placering av adverbial i svenska

Research profile seminar

Johan Brandtler diskuterar fenomenet preverbal placering av adverbial med utgångspunkt i ny data och tidigare publicerade artiklar.

I Brandtler & Håkansson (2017) diskuteras möjligheten i svenska till preverbal placering av adverbial, såsom illustreras i (1) nedan.

(1) Hon bara skojar.
(2) Han nästan grät av glädje.

I artikeln noterar vi att de adverbial som förekommer i preverbal position inte kan förekomma ensamma i fundamentet, medan de adverbial som kan placeras i fundamentet (ex. förmodligen, knappt, inte etc.) inte kan stå i preverbal position. Denna observation används som stöd för antagandet att svenska har två syntaktiskt olika slags adverbial: syntaktiska huvuden och syntaktiska fraser. Vi argumenterar vidare att möjligheten till preverbal placering även avgörs av adverbialets semantik: endast de adverbial som uttrycker en motsättning mellan ett hävdat och presupponerat sakförhållande kan placeras preverbalt (förutsatt att de är syntaktiska huvuden).

Vår analys har kritiserats i två oberoende uppsatser, Julien (2018) och Lundquist (2018). Dessa artiklar lyfter även fram delvis nya aspekter av fenomenet preverbal adverbialsplacering, vilka problematiserar våra tidigare antaganden. I detta föredrag kommer jag att mer utförligt diskutera fenomenet preverbal placering av adverbial med utgångspunkt i ny data samt tidigare nämnda artiklar.

Lecturer: Johan Brandtler

Date: 11/12/2018

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Humanities, Svenska, Language

Organizer: Institutionen för svenska språket

Location: Lennart Torstenssonsgatan, Lennart Torstenssonsgatan 6-8
L308

Contact person: Stina Ericsson

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?