Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Dom, de och dem i förändring eller förädling?

Research profile seminar

Susanna Karlsson & Anja Malmberg, Institutionen för svenska språket, GU: Dom, de och dem i förändring eller förädling?

I det här seminariet behandlar vi två olika men besläktade aspekter av språkvårdsproblematiken kring de/dem/dom. Seminariet består av två delar. Det första är en genomlysning av hur offentlig debatt kring frågan har sett ut under 1950-2016. Den andra diskuterar hur problematiken presenteras och diskuteras i läroböcker för högstadiet och gymnasiet. Seminariet tar sin utgångspunkt i å ena sidan vilka ideologier eller värdesystem som ligger till grund för debatterna, och å andra sidan vilka grammatiska redskap eleverna presenteras för.

Lecturer: Susanna Karlsson, lektor, och Anja Malmberg, lektor, båda vid Institutionen för svenska språket på Göteborgs universitet.

Date: 11/22/2019

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Humanities

Location: C362

Contact person: Inga-Lill Grahn

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?