Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Språkbruksseminariet: Kategorisering av funktionsnedsättning i svensk tidningstext

Research profile seminar

Stina Ericsson och Daniel Wojahn, båda på Institutionen för svenska språket på Göteborgs universitet, presenterar sina första resultat från en korpusstudie med svenska tidningsartiklar från 1982 till idag.

Språket är ett centralt verktyg som människor använder för att kategorisera varandra. Exempel på kategoriseringar som har stått i fokus för språkvetenskapliga analyser är kön, sexualitet, ålder och etnicitet. En kategorisering som hittills sällan har studerats utifrån språkvetenskapliga perspektiv är funktionsnedsättning.

På seminariet kommer vi att presentera våra första resultat från en korpusstudie med ca 56 000 svenska tidningsartiklar, publicerade från 1982 tills idag. Vi diskuterar hur kategoriseringar av funktionsnedsättning görs, vilka begrepp som används och i vilka sammanhang tidningar väljer att nämna begrepp som handikapp, funktionshinder, funktionsnedsättning och funktionsvariation. Vi kommer också att diskutera de korpusmetoder vi använder oss av och hur de påverkar våra resultat.

Lecturer: Stina Ericsson, professor, Institutionen för svenska språket, Daniel Wojahn, forskare, Institutionen för svenska språket.

Date: 10/11/2019

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Humanities

Location: Faculty of Arts, Lundgrensgatan 1B
C362

Contact person: Inga-Lill Grahn

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?