Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Dom, de och dem i förändring eller förädling?

Research profile seminar

Susanna Karlsson & Anja Malmberg, Institutionen för svenska språket, GU: Dom, de och dem i förändring eller förädling?

I det här seminariet behandlar vi två olika men besläktade aspekter av språkvårdsproblematiken kring de/dem/dom. Seminariet består av två delar. Det första är en genomlysning av hur offentlig debatt kring frågan har sett ut under 1950-2016. Den andra diskuterar hur problematiken presenteras och diskuteras i läroböcker för högstadiet och gymnasiet. Seminariet tar sin utgångspunkt i å ena sidan vilka ideologier eller värdesystem som ligger till grund för debatterna, och å andra sidan vilka grammatiska redskap eleverna presenteras för.

Lecturer: Susanna Karlsson, lektor, och Anja Malmberg, lektor, båda vid Institutionen för svenska språket på Göteborgs universitet.

Date: 11/22/2019

Time: 1:15 PM - 3:00 PM

Categories: Humanities

Location: C362

Contact person: Inga-Lill Grahn

Page Manager: |Last update: 9/4/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://svenska.gu.se/english/current/calendar/Event_detail/?languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Fsvenska.gu.se%2Faktuellt%2Fkalendarium%2FAktuellt_detalj%2F%3FeventId%3D70136948294&eventId=70136948294
Utskriftsdatum: 2020-08-08