Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Konstruktionsgrammatik

Under senare år har det växt fram en konstruktionsgrammatisk profil på delar av grammatikforskningen vid Institutionen för svenska språket i Göteborg, bl.a. genom projekten Svenska konstruktioner (2004-2006, Riksbankens jubileumsfond), Argumentkonstruktioner i svenskan (2008-2012, Svenska Akademien), Ett svenskt konstruktikon (pågående, Riksbankens jubileumsfond) och inte minst genom studentarbeten i anslutning till dessa.

Nedan presenteras relaterade publikationer, seminarieuppsatser, uppsatser från magister- och doktorandkurser i konstruktionsgrammatik, samt B-uppsatser skrivna i anslutning till konstruktikonprojektet. Flera av texterna är elektroniskt tillgängliga i pdf-format.

Publikationer

 • Andersson, Lars-Gunnar (2004): När stängde blev fackspråk. I Text i arbete. Festskrift till Britt-Louise Gunnarsson. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.
 • Andersson, Lars-Gunnar (2005): Språkkänsla som mönsterminnen. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. S. 488–497. Uppsala: Swedish Science Press.
 • Andersson, Lars-Gunnar (2007): Göra, ha eller ta sönder. I: Språkets roll och räckvidd. Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007. Stockholm: Almqvist & Wiksell. S. 25–33.
 • Blensenius, Kristian (2009): Springa flåsande och andra progressiva participkonstruktioner i svenskan. Språk och stil NF 19: 172–201.
 • Borin, Lars, Markus Forsberg & Benjamin Lyngfelt (2013): Close encounters of the fifth kind: Some linguistic and computational aspects of the Swedish FrameNet projectVeredas 17(1):28-43.
 • Borin, Lars, Markus Forsberg, Benjamin Lyngfelt, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt, Emma Sköldberg & Sofia Tingsell (2012): Growing a Swedish constructicon in lexical soil. Proceedings of SLTC 2012. (The Fourth Swedish Language Technology Conference), pp. 10-11. Lund, October 2012.
 • Bäckström, Linnéa, Lars Borin, Markus Forsberg, Benjamin Lyngfelt, Julia Prentice & Emma Sköldberg (2013): Automatic identification of construction candidates for a Swedish constructicon. Proceedings of the workshop on lexical semantic resources for NLP at NODALIDA 2013, May 22-24, 2013, Oslo, Norway, pp. 2-12. NEALT Proceedings Series 19
 • Bäckström, Linnéa, Benjamin Lyngfelt & Emma Sköldberg (2014): Towards Interlingual Constructicography. On correspondence between constructicon resources for English and Swedish. I: L. Borin, G. de Melo, K. Friberg Heppin and T. T. Torrent (eds.), Frames, constructions and computation. Special issue of Constructions and Frames 6:1, 9–32.
 • Börjesson, Linnéa (2012): "Kämpa på!" En undersökning av konstruktionen VERBA PÅ med fortsättningsbetydelse. (GU-ISS 2012-05) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.
 • Coussé, Evie, Peter Andersson & Joel Olofsson (eds.) (2018): Grammaticalization meets Construction Grammar. Amsterdam: John Benjamins.
 • Ehrlemark, Anna (2014): Ramar och konstruktioner – en kärlekshistoria. (GU-ISS 2014-01) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet. 
 • Ehrlemark, Anna, Richard Johansson & Benjamin Lyngfelt (2016). Retrieving Occurrences of Grammatical Constructions. Proceedings of COLING 2016. Osaka, Japan.
 • Forsberg, Markus, Richard Johansson, Linnéa Bäckström, Lars Borin, Benjamin Lyngfelt, Joel Olofsson & Julia Prentice (2014): From construction candidates to constructicon entries. An experiment using semi-automatic methods for identifying constructions in corpora. I: L. Borin, G. de Melo, K. Friberg Heppin and T. T. Torrent (eds.), Frames, constructions and computation. Special issue of Constructions and Frames 6:1, 9–32.
 • Hannesdóttir, Anna Helga & Benjamin Lyngfelt (2018): Kontrastiv konstruktionsgrammatik och tvåspråkig lexikografi. Konstruktioner och konstruktionsekvivalenter i Islex.se. Leksikografi i Norden 14.
 • Håkansson, Camilla, Benjamin Lyngfelt & Matilda Brasch (2019): Typfall och mönsterigenkänning – konstruktionsbaserad andraspråksundervisning i praktiken. Svenskans beskrivning 36. S. 107–117. Uppsala.
 • Jansson, Håkan (2006): Har du ölat dig odödlig? En undersökning av resultativkonstruktioner i svenskan. (Meddelanden från Institutionen för svenska språket 57). Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
 • Linell, Per & Kerstin Norén (2009): Vågar vågar ni väl men… - en reaktiv konstruktion i svenskan. Språk och stil NF 19: 72-104.
 • Loenheim, Lisa, Benjamin Lyngfelt, Joel Olofsson, Julia Prentice & Sofia Tingsell (2016). Constructicography meets (second) language education. On constructions in teaching aids and the usefulness of a Swedish constructicon. I: S. de Knop & G. Gilquin (eds.), Applied Construction Grammar, pp. 327–355. Berlin: De Gruyter Mouton.
 • Lyngfelt, Benjamin (2007): Mellan polerna. Reflexiv- och deponenskonstruktioner i svenskanSpråk och stil NF 17: 86–134.
 • Lyngfelt, Benjamin (2008): Huvuddriven valens – konstruktionsdriven argumentstruktur? I: NOG ORDAT? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008. (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 34.) Göteborg: Meijerbergs institut. S. 272–279.
 • Lyngfelt, Benjamin (2009): Towards a comprehensive Construction Grammar account of Control. A case study of Swedish infinitivesConstructions & Frames 1(2): 153–189.
 • Lyngfelt, Benjamin (2010): Argumentstruktur från konstruktionsgrammatisk synvinkel. En jämförande diskussion. Svenskans beskrivning 30. Inst. f. nordiska språk, Stockholms universitet. S. 209-219.
 • Lyngfelt, Benjamin (2010): En akademiledamot pensioneras inte - om konstruktioner med s-verb i svenskan. I: Bo65. Festskrift till Bo Ralph. Göteborg: Meijerbergs. S. 178-192.
 • Lyngfelt, Benjamin (2011): Om subjekt med infinitiv, särskilt i passivSvenskans beskrivning 31. Red. Ann-Catrine Edlund & Ing-Marie Mellenius. Umeå: Umeå universitet. S. 230–241.
 • Lyngfelt, Benjamin (2012): Re-thinking FNI. On null instantiation and control in Construction GrammarConstructions and Frames 4(1): 1-23.
 • Lyngfelt, Benjamin (2013): Review of The Oxford Handbook of Construction Grammar ed. by Thomas Hoffmann & Graeme Trousdale. Nordic Journal of Linguistics 36(3): 381-387.
 • Lyngfelt, Benjamin (2018): Introduction: constructicons and constructicography. I: B. Lyngfelt, L. Borin, K. Ohara & T. T. Torrent (red.), Constructicography. Amsterdam: John Benjamins. S. 1-18.
 • Lyngfelt, Benjamin, Lars Borin, Kyoko Hirose Ohara & Tiago Timponi Torrent (eds.) (2018). Constructicography: Constructicon development across languages. Amsterdam: John Benjamins. Open access.
 • Lyngfelt, Benjamin, Lars Borin, Markus Forsberg, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt Emma Sköldberg & Sofia Tingsell (2012): Adding a Constructicon to the Swedish resource network of SpråkbankenProceedings of KONVENS 2012 (LexSem 2012 workshop). Vienna, pp. 452-461, September 2012.
 • Lyngfelt, Benjamin, Lars Borin, Linnéa Bäckström, Markus Forsberg, Leif-Jöran Olsson, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt, Emma Sköldberg, Sofia Tingsell & Jonatan Uppström (2014): Ett svenskt konstruktikon. Grammatik möter lexikon. Svenskans beskrivning 33. S. 268-279. Helsingfors.
 • Lyngfelt, Benjamin, Linnéa Bäckström, Lars Borin, Anna Ehrlemark & Rudolf Rydstedt (2018): Constructicography at work: Theory meets practice in the Swedish Constructicon. I: B. Lyngfelt, L. Borin, K. Ohara & T. T. Torrent (red.), Constructicography. Amsterdam: John Benjamins. S. 41-106.
 • Lyngfelt, Benjamin & Markus Forsberg (2012): Ett svenskt konstruktikon. Utgångspunkter och preliminära ramar.(GU-ISS 2012-02.) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.
 • Lyngfelt, Benjamin & Emma Sköldberg (2013): Lexikon och konstruktikon - ett konstruktionsgrammatiskt perspektiv på lexikografiLexicoNordica 20: 75-91.
 • Lyngfelt, Benjamin, Tiago Timponi Torrent, Adrieli Laviola, Linnéa Bäckström, Anna Helga Hannesdóttir & Ely Edison da Silva Matos (2018): Aligning constructicons across languages: A trilingual comparison between English, Swedish, and Brazilian Portuguese. I: B. Lyngfelt, L. Borin, K. Ohara & T. T. Torrent (red.), Constructicography. Amsterdam: John Benjamins. S. 255-302.
 • Lyngfelt, Benjamin & Camilla Wide (red.) (2014): Special issue on Swedish constructions. Constructions.
 • Lyngfelt, Benjamin & Camilla Wide (2014): Introduction: Constructionist approaches to Swedish. I. Lyngfelt & Wide (red.).
 • Norén, Kerstin (2007): En akademiker (läs professor). - Om en skriftspråkskonstruktion. I: Språkets roll och räckvidd. Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007. Stockholm: Almqvist & Wiksell. S. 195-202.
 • Norén, Kerstin & Per Linell (2007): Meaning Potentials and interaction between lexis and contexts: an empirical substantiation. Pragmatics 17: 387-416.
 • Norén, Kerstin (2010): Råkade ”råkade” slinta. En reaktiv konstruktion, x ”x”, i elektroniskt språk I: Svensson och svenskan. Med sinnen känsliga för språk. (Festskrift till Jan Svensson 22 januari 1950. Utg. Gunilla Byrman, Anna Gustafsson & Henrik Rahm. Lunds universitet. S. 228-242.
 • Olofsson, Joel (2011): "Det känns lite som att googla in i en frysbox" – Om rörelsekonstruktioner och produktivitet. Svenskans beskrivning 31. Red. Ann-Catrine Edlund & Ing-Marie Mellenius. Umeå: Umeå universitet. S. 294-303.
 • Olofsson, Joel (2014). Argument structure constructions and syntactic productivity: The case of Swedish motion constructions. I. Lyngfelt & Wide (red.).
 • Olofsson, Joel (2018): Förflyttning på svenska. Om produktivitet från ett konstruktionsperspektiv. (Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 32.) Inst. f. svenska språket, Göteborgs universitet.
 • Prentice, Julia, Lisa Loenheim, Benjamin Lyngfelt, Joel Olofsson & Sofia Tingsell (2016). "Bortom ordklasser och satsdelar. Konstruktionsgrammatik i klassrummet." Svenskans beskrivning 34. S. 385–397. Lund.
 • Prentice, Julia & Benjamin Lyngfelt (2018): Det svenska konstruktikonet: språkpedagogiska tillämpningar och integrering med andra resurser. LexicoNordica 23, 119–137.
 • Sköldberg, Emma, Linnéa Bäckström, Lars Borin, Markus Forsberg, Benjamin Lyngfelt, Leif-Jöran Olsson, Julia Prentice, Rudolf Rydstedt, Sofia Tingsell & Jonatan Uppström (2013): Between Grammars and Dictionaries: a Swedish Constructicon. Proceedings of eLex 2013, pp. 310-327. Tallinn, Estland.
 • Wide, Camilla & Benjamin Lyngfelt (red.) (2009): Konstruktioner i finlandssvensk syntax. Skriftspråk, samtal och dialekter. Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsingfors.
 • Wide, Camilla & Benjamin Lyngfelt (2009): Svenskan i Finland, grammatiken och konstruktionerna. I: Wide & Lyngfelt (red.).

Seminarieuppsatser

Kursuppsatser

B-uppsatser

 

Kontaktinformation

Benjamin Lyngfelt

Box 200, 40530 Göteborg

Besöksadress: Lennart Torstenssonsgatan 6-8 , 41255 Göteborg

Telefon:
031-786 4472

Sidansvarig: Sven Lindström|Sidan uppdaterades: 2019-05-14
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?