Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Lexikologi och lexikografi

I fokus för lexikologisk forskning står dels det enskilda ordet, dels de strukturer som de enskilda orden bildar i ordförrådet som helhet.

Inom lexikografin studeras olika typer av ordboksresurser, vad har för egenskaper och ändamål och hur de används. Lexikografin inbegriper också själva ordboksförfattandet.

Lexikologisk forskning

Vid institutionen bedrivs lexikologisk forskning inom en rad deldiscipliner. Det enskilda ordets egenskaper studeras med olika teoretiska utgångspunkter, och detta görs ur både ett nutidsperspektiv och ett språkhistoriskt perspektiv.

Med hjälp av språkteknologiska verktyg har komplexiteten inom svensk ordböjning kartlagts och systematiserats, och modeller för semantiska analyser konstruerats. Inom lexikalisk semantik fokuseras ords betydelse, både den betydelse som bärs av ordet som isolerad enhet och de förändringar som kan urskiljas när det kombineras med andra ord.

Flera forskningsprojekt är inriktade mot fraseologi, det vill säga kollokationer och idiom av olika slag, ur såväl ett semantiskt som ett funktionellt perspektiv.

Vidare bedrivs forskning om semantiska relationer som exempelvis synonymi, hyponymi och hyperonymi inom svenskans ordförråd. Inom lexikologin studeras även semantiska processer såsom metaforisk användning, specialisering och betydelseutvidgning.

Lexikologisk forskning är även viktig inom andraspråksforskningen vid institutionen. Ur ett kontrastivt perspektiv studeras de svenska ordens morfologiska och semantiska egenskaper och relationer, deras kombinatoriska preferenser och restriktioner samt de semantiska processer som orden underkastas. Till andraspråksperspektivet hör också forskning om de svårigheter som ord och fraser kan orsaka vid inlärningen av svenska.

Lexikografisk forskning

Den lexikografiska forskningen bygger i stor utsträckning på den lexikaliska databas som utarbetats och vidareutvecklas vid institutionen. Denna databas förvaltas av systemutvecklare och lexikografer vid Lexikaliska institutet, som hyser redaktionerna för Svenska Akademiens ordlista och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien.

Det lexikografiska arbetet genererar såväl lexikologisk som lexikografisk forskning samtidigt som forskningsresultaten omsätts i praktisk lexikografi, det vill säga produktion av ordböcker. Även tvåspråkig lexikografi och äldre tiders lexikografi utgör forskningsområden vid institutionen.

Verksamheten vid Lexikaliska institutet är inriktad på ordböcker som är avsedda för människor, medan verksamheten vid Språkbanken i första hand är inriktad på språkteknologi. Språkbankens ständigt växande textkorpusar och de sökverktyg som utvecklas kontinuerligt utgör en viktig nationell infrastruktur för lexikologisk och lexikografisk forskning.

Seminariet i Lexikografi och lexikologi

Som gemensamt diskussionsforum för Lexikografi och lexikologi finns Seminariet i Lexikografi och lexikologi som träffas onsdagar klockan 10.15–12.00 (lokal varierar).

Seminariets program

Personer

 • Kristian Blensenius
  morfologi, grammatik i lexikon, semantik
 • Anna Hannesdóttir
  lexikalisk semantik, kontrastiv lexikologi, tvåspråkig lexikografi
 • Louise Holmer
  avledningar, historisk lexikografi, SAOL & SO
 • Hans Landqvist
  lexikologi, lexikografi, terminologi
 • Lisa Loenheim
  kognitiv semantik, kompositionalitet, tolkning av sammansättningar i L1/L2
 • Monica von Martens
  lexikaliska databaser, redigeringsgränssnitt, sökning och presentation av lexikalisk information
 • Rudolf Rydstedt
  lexikalisk semantik, semantisk valens, lexikaliska databaser
 • Emma Sköldberg
  lexikologi, lexikografi, fraseologi

 

Sidansvarig: Webbredaktionen|Sidan uppdaterades: 2018-02-23
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?