Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kontaktformulär
 


OBS! Vill du ha svar, ange e-post eller telefonnummer!
Per Holmberg

Professor

Per Holmberg
Professor
Akademisk grad: Docent,
per.holmberg@svenska.gu.se
031-786 4468
0735-790687

Rumsnummer: F311
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Lundgrensgatan 1B , 41256 Göteborg


Institutionen för svenska språket (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.svenska.gu.se
svenska.exp@svenska.gu.se
Besöksadress: Lundgrensgatan 1B , 412 56 Göteborg

Om Per Holmberg

Professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning

Jag anställdes vid institutionen som professor 2016 och en av mina arbetsuppgifter är att leda arbetet inom profilområdet Text och kontext, som är en av de största forskningsmiljöerna för språkbruksforskning i Norden. Utifrån ett intresse för hur samtal och text fungerar i olika sociala sammanhang har min forskning rört så olika områden som ungdomssamtal, matlagningsprogram i tv, elevtexter och runstenar. Också som lärare och handledare är jag inriktad mot språknära analyser av vad som händer i olika slags texter. Sedan tidigare är jag högstadie- och gymnasielärare, och med den bakgrunden har det varit naturligt att arbeta med att utveckla lärarutbildningen till en forskningsbaserad professionsutbildning.

En del av vad jag skrivit finns tillgängligt här.

Forskning

I min avhandling (Emotiv betydelse och evaluering i text 2002) utredde jag teoretiska och metodiska problem med att beskriva språkliga uttryck för värderingar, och jag använde då s.k. systemisk-funktionell grammatik. Sedan dess har jag varit med att utveckla teorin för beskrivning av svenskans grammatik och svenska texter. 

Pågående projekt

  • På återbesök vid Rökstenen (Vetenskapsrådet, 2017-2019) Projektet omvärderar tidigare tolkningar av, Rökstenen, Sveriges mest kända runsten. Den delstudien jag nu arbetar med gäller den idéhistoriska kontexten för 1900-talets tolkningar inom runologi, arkeologi och litteraturhistoria.
  • Modersmålsdidaktik i Norden (2016-2018) I ett samarbete med Anna Nordenstam, Instutitionen för litteratur, idéhistoria och religion, och forskare från Norge, Danmark och Finland studerar vi framväxten av ett tvärvetenskapliga forskningsfält kring språk, litteratur och lärande i skolämnena svenska, norska, danska, finlandssvenska och finska.

Avslutade projekt (urval)

  • Textstruktur i gymnasieelevers diskursiva skrivande (Skolverket, 2017)
  • Feedback för skrivande. En kunskapsöversikt (Skolforskningsinstitutet, 2016-2018)

Handledning

Jag handleder för närvarande följande doktorander:

  • Liivi Jakobson undersöker lärares feedback på vuxna nybörjarstudenters texter
  • Kajsa Thyberg analyserar svenskans det-konstruktioner med hjälp av systemisk-funktionell grammatik
  • Anna Winlund genomför en etnografisk studie av hur nyanlända elever med kort skolbakgrund tillägnar sig svenskt skriftspråk

Redan avslutade projekt på forskarnivå där jag varit handledare eller bihandledare har gällt den grammatiska konstruktionen av tankar i psykologsamtal (Inga-Lill Grahn), bruk av grammatiska metaforer (Ulrika Magnusson), utveckling av dialogteknik (Mikael Nordenfors), arbete med förklarande text (Mariana Sellgren), projektarbete i grupp (Erik Boström), attityder till skrivundervisning (Ann-Christin Randahl) och flerspråkiga elevers läsning av läroböcker i historia (Lotta Olvegård).

Undervisning

På forskarnivå och avancerad nivå har jag ansvarat för kurser om text- och diskursteori, systemisk-funktionell grammatik och skrivforskning. I utbildningen av lärare och språkkonsulter deltar jag ofta i kurser om textanalys, grammatik och skrivande. Jag är också engagerad i fortbildning för verksamma lärare, bland annat inom det s.k. läslyftet.

Övrigt

På olika sätt har jag engagerat mig i det pågående arbetet med kvalitet och samordning, exempelvis som programledare för universitetets ämneslärarutbildning. En viktig uppgift har varit att stärka möjligheten till forskarutbildning för verksamma lärare genom olika forskarskolor, just nu Learning, teaching and assessment of Swedish and English. Multilingualism as an asset and a challenge som leds av Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet (2018-2021).

Jag invaldes 2017 i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg.

Senaste publikationer

On the emergence of the L1 research field. A comparative study of PhD abstracts in the Nordic countries 2000–2017
Per Holmberg, Ellen Krogh, Anna Nordenstam, Sylvi Penne, Dag Skarstein et al.
L1-Educational Studies in Language and Literature, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

The development of academic vocabulary in Swedish
Per Holmberg
Investigating content and language integrated learning : insights from Swedish high schools / edited by Liss Kerstin Sylvén., Bristol, Multilingual Matters, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

Sånt vi gör med skrift – och den med oss
Per Holmberg
Sånt vi bara gör / redigerad av Jenny Nilsson, Susanne Nylund Skog och Fredrik Skott., Stockholm, Carlsson i samarbete med Institutet för språk och folkminnen, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

Feedback i skrivundervisningen: Systematisk översikt 2018:01
Åsa Hirsh, Per Holmberg, Johan Samuelsson, Johan Wallin
Solna, Skolforskningsinstitutets systematiska översikter, Rapport 2018
Rapport

Språkvetenskap och utbildningsvetenskap
Per Holmberg
Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter. David Håkansson, Anna-Malin Karlsson (red.), Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

‘Nation’ and ‘race’ in the twentieth century scientific discourse on Viking Age runestones
Per Holmberg
La quatorzième Conférence Internationale d'Histoire des Sciences du Langage (ICHoLS XIV). August 28 - September 1, 2017, Paris, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Att undersöka texter som deltagande. Systemisk-funktionell analys av elevers skrivande
Per Holmberg
Text och kontext. Perspektiv på textanalys, Malmö, Gleerups, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Svenska med didaktisk inriktning. Ett forskningsområde i rörelse
Per Holmberg, Anna Nordenstam
Framtida berättelser. Perspektiv på nordisk modersmålsdidaktisk forskning och praktik, Vasa, Åbo akademi, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Visar 31 - 40 av 49

2012

2011

Funktionell textanalys
Per Holmberg, Anna-Malin Karlsson, Andreas Nord
Stockholm, Norstedts, Samlingsverk 2011
Samlingsverk

Funktionell grammatik och textanalys
Per Holmberg, Anna-Malin Karlsson, Andreas Nord
Funktionell textanalys, Stockholm, Norstedts, Kapitel i bok 2011
Kapitel i bok

Skrivandets genrer. Tankearbete, mötesplatser och verktyg
Per Holmberg
Växtkraft. Om svenskämnets möjligheter. Svensklärarföreningens årsskrift 2010, Artikel i övriga tidskrifter 2011
Artikel i övriga tidskrifter

Digital argumentation. Datorskrivandets transformering av skolans genrearbete
Per Holmberg
Utbildning och lärande, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2011
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Att rista tid och rum i sten
Per Holmberg, Håkan Jansson
Funktionell textanalys, Stockholm, Norstedts, Kapitel i bok 2011
Kapitel i bok

Texters interpersonella grammatik
Per Holmberg
Funktionell textanalys, Stockholm, Norstedts, Kapitel i bok 2011
Kapitel i bok

2010

Skrivpedagogik i praktiken. Textkedjor, textsamtal och texttypologier i tre svensklärares klassrum
Per Holmberg, Karolina Wirdenäs
Språk och stil, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2010
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Genrepedagogik i teori och praktik. Nyretorik och Sydneyskolan i två gymnasielärares klassrum.
Per Holmberg
Palm, R. m.fl. (red.) Svenskans beskrivning 30, Stockholm 10-11 oktober 2008, Paper i proceeding 2010
Paper i proceeding

Text, språk och lärande. Introduktion till genrepedagogik
Per Holmberg
Symposium 2009. Genrer och funktionellt språk i teori och praktik, Artikel i övriga tidskrifter 2010
Artikel i övriga tidskrifter

Visar 31 - 40 av 49

Sidansvarig: Jessica Oscarsson|Sidan uppdaterades: 2017-08-31
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://svenska.gu.se/om-oss/personal/?feedbackForm=true&returnAddress=http%3A%2F%2Fsvenska.gu.se%2Fom-oss%2Fpersonal%2F%3FpublicationPageNumber%3D4%26selectedTab%3D2%26userId%3Dxholmp&recipientName=Jessica+Oscarsson&encodedEmail=amVzc2ljYS5vc2NhcnNzb25Ac3ZlbnNrYS5ndS5zZQ&publicationPageNumber=4&selectedTab=2&userId=xholmp
Utskriftsdatum: 2019-10-13